[Home Page]

Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.

Rada Českého svazu geodetů a kartografů s litostí oznamuje smutnou zprávu. V pondělí 13. prosince 2010 ve věku nedožitých 83 let zemřel Ing. Slavoj Kádner, CSc.,

Dlouholetý činovník Československé vědeckotechnické společnosti se narodil 30.1.1928.

Absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze z roku 1951 byl na veřejnosti znám jako význačný pracovník inženýrské geodézie a bývalý hlavní geodet rezortu Federálního ministerstva dopravy, kde působil od roku 1965 do začátku devadesátých let minulého století. Krátký čas po roce 1990 byl zaměstnán i na tehdejším Českém úřadě geodetickém a kartografickém.

Prosazoval neúspěšně zákonem ustanovení odborné komory pro profesionální zeměměřiče vázané na povinné členství. O svém snažení s odstupem času publikoval několik článků, jež vyvovaly diskusi, která pouze potvrdila, že historie oboru zeměměřictví po roce 1990 není dodnes dostatečně zdokumentována, natož kvalifikovaně zhodnocena v té době neangažovanými nezávislými odborníky.

Významná byla činnost Slavoje Kádnera v odborných zkušebních komisích, jež přisuzovala zeměměřičům možnost se prokazovat například průkazem odpovědného geodeta. Řada vysokoškolských studentů se také se Slavojem Kádnerem setkala osobně jako s jedním ze zkoušejících členů komise u státních závěrečných zkoušek na českých ale i slovenských vysokých školách. V Československé vědeckotechnické společnosti byl dlouhou dobu členem Ústředního výboru Společnosti geodézie a kartografie a aktivním pořadatelem konferencí železniční geodézie. Po roce 1989 se stal spoluzakladatelem a prvním předsedou Komory geodetů a kartografů. Byl autorem řady publikací a spoluautorem knihy "Železniční geodézie".


 

  

 

Český svaz geodetů a kartografů Vám Slavoji Kádnere  děkuje za Vaši  práci pro Svaz.

Rada Českého svazu geodetů a kartografůCitát, parte se načítá a další vzpomínky jsme převzali z článku Klikněte a uvidite jej !!! uveřejněném v kapitole věnované na webových stránkách VIMEVITE.CZ Českému svazu geodetů a kartografů.

 

Petr Skála

vyvěšeno: 17.12.2010
poslední aktualizace: 18.12.2010
ID článku: 3906
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=356

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
KGK
[Pošta]