[Home Page]

Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec

Rada Českého svazu geodetů a kartografů s litostí oznamuje smutnou zprávu. Ve středu 22. prosince 2010 ve věku 65 let zemřel Ing. Jiří Plavec .
Známý podnikatel v oboru zeměměřictví působící na jihu Čech byl členem Českého svazu geodetů a kartografů a členem rozšířeného předsednictva Komory geodetů a kartografů. Ve společnosti GP Plavec - Michalec s.r.o., byl Jiří Plavec jednatelem a odborně oprávěnou osobou pro vykonávání geodetických prácí v oblasti inženýrské geodezie, katastru nemovitostí i pozemkových úprav. Na řadu činností společnost zásluhou dlouholetých zkušeností a odbornosti Jiřího Plavce získala také Certifikát ISO a řadu úředních oprávnění pro specializované práce vázané na vydaná oprávnění.


 Ing. Jiří Plavec (* 17.12.1945 + 22.12.2010 )

Jiří Plavec byl na veřejnosti znám jako význačný geodet, který bude chybět především svým nejbližším, ale rovněž i kolegům, pro které byl při řešení nejrůznějších situací rádcem.

Každá smutná zpráva se píše velmi těžko zvláště, když ji píšeme o Jiřím Plavcovi, který zemřel pět dnů po svých pětašedesátinách a dva dni před Štědrým dnem.

Český svaz geodetů a kartografů Vám pane inženýre Jiří Plavče děkuje za vaši práci pro české zeměměřictví


Pohřeb Jiřího Plavce podle informace, kterou získal sekretariát ČSGK, bude 28.12.2010 v 11.00 hod v Písku v děkanském kostele.

Petr Skála

vyvěšeno: 24.12.2010
poslední aktualizace: 09.03.2011
ID článku: 3909

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Z domova
ČSGK KGK
[Pošta]