[Home Page]

Výškové základy českých zemí - žádost

Obracím se na vás s žádostí o zpracování a zaslání seznamu dokumentů, uložených buď v podnikovém nebo osobním archivu, jehož obsahem jsou jak historické tak i soudobé prameny nebo informace o historickém vývoji, současném stavu a perspektivě výškových základů českých zemí.

Tento úkol je výchozí součástí připravovaných prací na budoucí modernizaci těchto základů s použitím moderních technologií. Získané podklady a informace budou uloženy do samostatného, obsahově vymezeného digitálního archivu, samozřejmě s uvedením jména i adresy instituce nebo osobností, které tyto podklady poskytli. Mohou to být samozřejmě také odkazy na dobové články, hodnocení stavu výškových základů, projekty nebo návrhy předkládané se záměrem na jejich zdokonalování.

Předem Vám děkuji za váš příspěvek a zároveň sděluji, že vás budu informovat o stavu realizace tohoto záměru, o dosaženém výsledku a adrese uložení celé dokumentace.

S přáními mnoha zdaru v novém roce 2011 --

Ing. Drahomír Dušátko,CSc, dusatkod(zavináč)gmail.com

Drahomír Dušátko

vyvěšeno: 04.01.2011
ID článku: 3923

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Drahomír Dušátko a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Geodézie
GPS Různé
[Pošta]