[Home Page]

Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea

PRAHA (20.1.2011) - V lednu 2011 slaví významná životní jubilea mimo jiné i dvě výrazné osobnosti českého zeměměřictví Petr Polák a Miroslav Roule. Oběma mužům - pětašedesátiletému bývalému předsedovi Českého svazu geodetů a kartografů Petrovi Polákovi a pětasedmdesátiletému bývalému řediteli VÚGTK ve Zdibech a dlouholetému bývalému členovi Rady ČSGK Miroslavovi Roulemu je dohromady 140 let. Proto také uvádíme připomínku kulatých narozenin obou mužů dohromady. Mají mnoho společného. 
 
 


  

 O Českém svazu geodetů a kartografů se nikoliv ironicky, ale zcela vážně a s uznáním před lety hovořilo jako o Polákově svazu, neboť členská základna Svazu se za Polákova působení stabilizovala a nyní mírně vzrůstá. Svaz mimo jiných i zásluhou svého bývalého předsedy Petra Poláka , který mnohokrát předsedal zkušební komisi pro získání oprávnění pro úředně oprávněné geodety a dále řadě konferencí a seminářů, si nadále upevňoval dobré jméno doma i ve světě.Význam geodezie Polák obhajuje při každé příležitosti osobně jako zaměstnanec geodetické firmy nebo i ve volném čase například večer v hospodě. Jeho písemné stopy naleznete v různých časopisech, které obohacuje odbornými články. Činí to s takovou vervou, že vstoupit do diskuse s Petrem vyžaduje vytrvalost a pohotovost při vyčkávání na okamžik, kdy se současný člen revizní komise Českého svaz geodetů a kartografů  zrovna nadechuje před dalším proudem informací nebo se zakousne do jídla. Pověstná je Polákova podrobná znalost problematiky stavebních a katastrálních právních norem a jejich vzájemná propojenost.

 

  

 

O oddělení RVT, jež svého času na tehdejším Českém úřadě geodetickém a kartografickém řídil právě Miroslav Roule, se žertem říkalo, že to není oddělení Rozvoje vědy a techniky, ale oddělení Rouleho vědy a techniky. Po roce 1990 převzal Miroslav Roule žezlo ředitele VÚGTK, jež řídil v letech, kdy musel mnohokrát dokazovat a rozhodující osoby přesvědčovat, že obor, který máme všichni rádi, výzkumnou základnu potřebuje a že pro resort odborníci pracující za hlavním městem mohou mnohé udělat a prospět mu. Nebylo to jednoduché zvláště, když někteří vtipálci žertovali  na adresu dlouhého  názvu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického poznámkami, že z názvu v té době platilo jen druhé slovo.  "Ta značka má tradici a také dobrá značka se nemění," řekl Miroslav Roule tehdy.  Ostatně i bývalý ředitel VÚGTK celou profesní dráhu věnoval propagaci zeměměřictví a to i po odchodu do důchodu. Byl vyhledáván jako soukromý geodet a poradce řešící obzvlášť povedené případy v katastru nemovitostí.

"Už jsem důchodce. Vždyť si to také zasloužím," poznamenal Miroslav Roule  na přelomu desetiletí nového století.

Oba muži, kteří se narodili v první polovině dvacátého století,  si během svého profesního působení získali spoustu příznivců a jak to už u osobností bývá, vyrobili si i řadu nepříznivců. Zástupci obou táborů však o jubilantech hovoří s úctou a s respektem, s kterou jim Rada Českého svazu geodetů a kartografů jménem všech členů ke kulatým narozením blahopřeje.

České zeměměřictví vám pánové Petře Poláku a Miroslave Roule děkuje.

Ing. Miroslav Roule, CSc., (* 20.1.1936)
Ing. Petr Polák (* 7.1.1946)

 

  

Při vydání tohoto článku byly využity fotografie a koláž uveřejněných na webových stránkách Vimevite.cz

Klikni a uvidíš !!!

 

Petr Skála

vyvěšeno: 21.01.2011
ID článku: 3939
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=801

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova ČSGK
[Pošta]