[Home Page]

Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP

Na stránkách ČÚZK v sekci Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů byl zveřejněn nový tiskopis č. ČÚZK 6.85 – 2011 určený k podání žádosti o potvrzení geometrického plánu. Tiskopis je závazný po obsahové stránce (§ 80 odst. 1 katastrální vyhlášky).

Katastrální úřady budou přijímat podání učiněné na dosavadním tiskopisu č. ČÚZK 6.85 - 2007 do 30. června 2011.

redakce

vyvěšeno: 25.01.2011
ID článku: 3940
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:12036


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]