[Home Page]

Práce pro geodety a katastr

Článek v HN vyvolal diskuzi mezi geodety a pobouřil veřejnost... Nejdříve si přečtete článek na iHNed.cz - viz link dole.

Článek z HN dokresluje současný stavu, znalosti a chápání stavebních úřadů a dalších úředníků problematiky vlastnictví ve vztahu k ochranným pásmům a věcným břemenům. Ochranná pásma nejsou součástí katastru a tedy vlastník nemá žádnou šanci se o nich dozvědět. Vždyť právě KN má vést právní stav...

Energetický zákon ukládá věcná břemena dořešit a zaevidovat do KN do cca roku 2017. Pokud ochranná pásma budeme vnímat ze zákona jako obdobu věcného břemene, budou muset být také evidovány v KN a vlastník takto dotčené parcely musí mít právo povinně s tím být seznámen a vyjádřit se.

Popisované případy a diskuze pod článkem v HN a mezi geodety vyvolávají nutnost evidovat i ochranné pásmo v katastru, neboť to je přímá vazba -nemovitosti x práva.

redakce

vyvěšeno: 27.01.2011
ID článku: 3942
další informace: domaci.ihned.cz/c1-49584570-mate-za-plotem-solarni-elektrarnu-cekejte-problemy-jste-v-ochrannem-pasmuhttp://domaci.ihned.cz/c1-49584570-mate-za-plotem-solarni-elektrarnu-cekejte-problemy-jste-v-ochrannem-pasmu


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server] Katastr nemovitostíPřečtěte si [Pošta]