[Home Page]

VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

Nízké Tatry, Demänovská dolina (7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření je patrné z jejího názvu, byl Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technické university Košice. Akce se konala v malebném prostředí Demänovské doliny, která je považována za jednu z nejkrásnějších na Slovensku. Za zmínku stojí zdejší nedaleké proslulé jeskyně Ladová a Slobody, současně se jedná o trasu na druhý nejvyšší nízkotatranský vrch Chopok (2024 m).

Kartografická společnost ČR a katedra mapování a kartografie FSv ČVUT zde byly zastoupeny prof. Veverkou, který byl současně členem vědeckého výboru konference. Spolu se svým bývalým spolužákem ze střední průmyslové školy zeměměřické, doc. Ing. Jaroslavem Šímou, CSc., vedoucím katedry geodézie na universitě v Žilině, též úvodním chairmanem.

Předsedkyní organizačního výboru byla prof. Dr. Ing. Janka Sabová z TU Košice. Předneseno bylo celkem 32 příspěvků zaměřených též do oblasti fotogrammetrie a inženýrské geodézie.

Na konferenci byly předneseny následující příspěvky s kartografickou tématikou:
- Veverka,B.-Ambrožová,K.-Čechurová,M.: Matematické přístupy k hodnocení polohové přesnosti obsahu starých map (přednes Čechurová)
- Plánka,L.: Tematická kartografie a vizualizace databází
- Seemann,P.:Kartometrické hodnocení přesnost polohopisu v TM100 vyhotovených v souřadnicovém systému S-46
- Janata,T.:Rozvoj webových mapových portálů pro turistiku, využití adaptivní kartografie

Prezentovány byly postery :
- Ižvoltová,J.-Koťka,V.:Tvorba kartografických prvkov v AutoCADe
- Koťka,V.: DMR v kartografii.
Veškeré příspěvky jsou k dispozici na konferenčním CD, abstrakty byly i v podobě papírové.

Značný zájem vzbudil výtisk Atlasu krajiny České republiky. Pro přehlednost zopakujme, že toto úctyhodné kartografické dílo o rozměrech 50x61 cm a váze cca 10 kg obsahuje 1300 map a mapových výřezů na 382 stranách, pracovalo na něm přes 300 odborníků po dobu šesti let a náklady dosáhly výše 55 milionů Kč. Prodejní cena se bude pohybovat kolem 4500 Kč.

Prof. ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

vyvěšeno: 27.01.2011
ID článku: 3943
další informace: www.czechmaps.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server] KartografieZe zahraničí [Pošta]