[Home Page]

Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

Praha (22.října 2010): Kartografická společnost ČR ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze a Ústředním archivem zeměměřictví a katastru uspořádala v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 – Kobylisích odborný seminář na téma „Digitalizace mapových sbírek a archivů“.
Seminář zahájili předseda Kartografické společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. a vedoucí Ústředního archivu zeměměřictví a katastru RNDr.Miroslav Kronus.

Na semináři byly předneseny následující referáty :
- Kronus, M.: Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
- Paulus, F.: Záměr digitalizace Sbírky map a plánů Národního archivu
- Fencl, P.: Digitalizace jako nástroj záchrany ohrožených mapových fondů
- Chodějovská, E.: Představa o digitalizaci mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd ČR
- Talich, M.: Digitalizační centrum ODIS VÚGTK, metody, postupy, výsledky a další cíle jeho práce
- Čejchanová, A.: Digitální archiv geovědních mapových dokumentů
- Novotná, E.: 90 let Mapové sbírky na UK a co dál?
- Veverka, B.: Digitalizace vojenských topografických map
- Bernas, J.: Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Čech
- Emmerová, J.: Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Moravy
- Meissner,S.: Internetová prezentace digitalizovaných map Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
- Peterka J.: Informace o připravovaném projektu společnosti ICARUS
- Waage, V.: Projekt Svědectví map (digitalizace starých lesnických map)


Po diskuzi a polední přestávce se uskutečnila exkurze účastníků do badatelny Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, kde byly vystaveny staré mapy a glóby.

Seminář se setkal s velkým ohlasem odborné veřejnosti. Přednáškový sál budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, který pojme 110 posluchačů, byl zcela zaplněn a některé zájemce o akci, kteří se přihlásili dodatečně, bylo nutno z technických důvodů odmítnout.

Kartografické společnosti ČR se podařilo získat prezentace referujících, s nimiž je možno se podrobně seznámit na webové stránce společnosti na adrese http://www.czechmaps.cz

Vzhledem k rostoucímu zájmu o problematiku starých map a jejich digitalizace uvažuje Kartografická společnost o uspořádání dalšího semináře s obdobnou tématikou v prvním pololetí 2011; informace o jeho přípravě a konání budou zveřejněny na výše uvedené webové stránce společnosti.

redakce

vyvěšeno: 27.01.2011
ID článku: 3944
další informace: www.czechmaps.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie Školství
Historie Z domova
[Pošta]