[Home Page]

Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu

V pátek 25. února 2011 v 19,20 hod na TV Prima bude ředitelka KP v Chebu, ing. Dagmar Juráková, vysvětlovat, jak mohlo ke ztrátě listin dojít a že se veřejnost nemusí ničeho obávat...

KÚ krádež zjistil již před půl rokem, udělal inventuru a zjistil celkový počet zcizených veřejných listin. Ty postupně doplnil stejnopisy z jiných zdrojů (soudy, FÚ...), takže se může pokračovat dál v digitalizaci katastru, jako by se nic nestalo. Ani veřejnost nemusí mít žádné obavy.

Ředitelka KÚ v Karlových Varech, ing. Jitka Stoklasová, sdělila Zeměměřiči, že případ byl nahlášen Policii, která ale nic nevypátrala, ale nejspíše se jednalo o záměr poškodit úřad, možná novopečenou ředitelku ing. Jurákovou.
Na katastru po inventuře vyloučili účelovou krádež dokumentů kvůli nějaké kauze, protože listiny byly zcizeny namátkově. Se Sbírkami listin se pracuje každý den a není možno vše ohlídat, navíc se jedná o první případ v takovém rozsahu. Katastr však je organizován natolik systematicky, že se ztráta dá odhalit a napravit. Ostatně i ve velmi známe kauze Chadimová dokázal katastr, že kopie "ztracených" listin nejsou pravé a podvody díky vynikajícímu systému knihování nebyly právně naplněny.
Každá taková mimořádná událost akorát posiluje důvěru veřejnosti v náš katastr nemovitostí.

redakce

vyvěšeno: 25.02.2011
ID článku: 3954
další informace: www.novinky.cz/domaci/226180-z-chebskeho-katastru-se-ztratilo-pres-1500-dokumentu.html


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]