[Home Page]

Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov

pořádá pro představitele ČÚZK, profesní organizace a odbornou veřejnost sdružení nespokojených místních geodetických firem.


Pozvánka na veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov:

Sdružení firem za podpory časopisu Zeměměřič pořádá ve středu 30. března 2011 od 10.00 do 13.00 hod. v zasedacím sále č. 51 v 2. patře Střediska knihovnických a kulturních služeb (SKKS), ul. Palackého 4995/85, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ O POMĚRECH na Katastrálním pracovišti v Chomutově.

Žádáme, aby se všichni pozvaní seznámili s výsledky ankety „Chomutovské události 2011“, uveřejněné na webových stránkách http://chomutovskeudalosti2011.webnode.cz a které jsou přílohou této pozvánky, a zaujali k nim stanovisko, jenž by mohli na veřejném slyšení prezentovat.
Dále žádáme všechny pozvané, aby si rozmysleli, jakými konkrétními postupy lze tyto záležitosti řešit.

Program:
1. shrnutí výsledků ankety (chomutovští geodeti)
2. příspěvky k otázkám neřešených anketou (chomutovští geodeti)
3. vyjádření bývalého zaměstnance KP Chomutov
4. příspěvky pozvaných zástupců rezortu
5. návrh způsobu řešení vzniklé situace (chomutovští geodeti)
6. diskuze

Pozvaní zástupci:
• Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
• Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
• Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel KÚ pro Ústecký kraj
• Ing. Lumír Nedvídek, ředitel odboru kontroly a dohledu
• Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů
• Ing. Jiří Barták, ředitel ZKI v Liberci
• Ing. Martina Becková, ředitelka KP v Chomutově
• Ing. Václav Šanda, předseda ČSGK
• Ing. Radek Petr, vydavatel časopisu Zeměměřič
• osvědčené a zkušené ředitelky KP Most a KP Louny:
o Ing. Stanislava Marešková, ředitelka KP Most
o Ing. Ivana Řeháková, ředitelka KP Louny

Pozvaní jsou dále všichni zaměstnanci KP v Chomutově, bývalí zaměstnanci KP v Chomutově, široká odborná veřejnost a starostové obcí.

Prosíme o potvrzení účasti na adresu: chomutovskeudalosti2011@seznam.cz

Za organizační výbor „CHOMUTOVSKÉ UDÁLOSTI 2011“
Bc. Martina Veselá, ing Jan Kubricht

redakce

vyvěšeno: 09.03.2011
ID článku: 3960
další informace:chomutovskeudalosti2011.webnode.cz
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3951


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova KGK
[Pošta]