[Home Page]

Bentley pro studenty

O programu Be Careers
Společnost Bentley Systems poskytuje pro akademické instituce speciální nabídku portfolia produktů, pro vzdělávací účely, v rámci programu - Bentley Academic Subscriptions - obdoby komerční podpory Bentley SELECT. Na základě smlouvy Bentley Academic SELECT je akademickým organizacím (univerzitám, středním školám nebo nekomerčním výzkumným pracovištím fungujícím v rámci školství) poskytována sada více nez 50 základních programů a profesních aplikací podporující všechny fáze životního cyklu infrastruktury. Více informací naleznete na stránkách www.bentley.com/academic.


Bentley STUDENTserver – samoobslužný portál pro získávání studentských verzí SW produktů a přístupu ke školicím kurzům


STUDENTserver je zdarma dostupný všem školám zapojených do akademického programu společnosti Bentley - Be Careers Network


Bentley Systems, Incorporated, vedoucí společnost zaměřená na poskytování komplexních softwarových řešení pro všechny fáze životního cyklu infrastruktury, 15. února 2011 oznámila spuštění portálu STUDENTserver.
Intuitivní portál je dispozici všem studentům a akademickým pracovníkům, jejichž instituce se účastní v akademickém programu Be Careers Network Academic SELECT Subscription program, s minimálně 10 předplacenými pracovišti.
STUDENTserver poskytuje snadné, samoobslužné rozhraní pro získání základních produktů Bentley (MicroStation, Bentley Map…) jakož i profesních aplikací z oblasti architektury, dopravních staveb, mapování a GIS nebo správy velkých infrastrukturálních komplexů.
Vedle dostupnosti software, portál poskytuje i neomezený přístup ke školicím kurzům a vzdělávacím zdrojům. Nedílnou součástí je i přístup k Be Communities, jejichž prostřednictvím mohou studenti navazovat profesní kontakty, sdílet své zkušenosti a diskutovat s odborníky z komerčních společností.
Jakožto samostatný, samoobslužný portál má STUDENTserver minimální nároky na interní správu školským administrátorem. Registrace studentů, poskytování software, sledování školicích kurzů pro více než 50 odborných aplikací je prováděno na straně Bentley, bez nutnosti zásahu interního správce IT.
Kontakt s portálem probíhá na základě individuálního „školního kódu“, který je poskytnut pro danou vzdělávací instituci. Tento kód je možné volně sdílet mezi studenty a pracovníky dané instituce.
Pro přístup k portálu využijte http://apps.bentley.com/studentserver.
Pomocí služeb portálu STUDENTserver mohou studenti průběžně získávat a zlepšovat své znalosti při využívání profesionálních CAD/GIS/infrastructure řešení. S hloubkou svých získaných znalostí a schopností pokročilého využívání profesionálních softwarových nástrojů budou snadno nacházet své profesionální uplatnění např. již v průběhu studií.

redakce

vyvěšeno: 15.03.2011
ID článku: 3962
další informace:www.bentley.com/academic
apps.bentley.com/studentserver


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server] Školství [Pošta]