[Home Page]

Veřejného slyšení se nezúčastním

# ------------ Původní zpráva ------------
# Od: Ivana.Rehakova@cuzk.cz
# Komu: chomutovskeudalosti2011@seznam.cz,
# Kopie: karel.ctvrtecka@cuzk.cz, Martina.Beckova@cuzk.cz,
# Jiri.Bartak@cuzk.cz, Stanislava.Mareskova@cuzk.cz,
# Předmět: RE: Pozvánka na veřejné slyšení
# Datum: 24.3.2011 15:26:56

# ----------------------------------------
# Dobrý den, sděluji Vám, že se veřejného slyšení dne 30.3.2011 v Chomutově
# nezúčastním. Nesouhlasím s tímto způsobem jednání a domnívám se, že nezajistí
# Vámi požadovanou nápravu.
# Po dohodě s Ing.Beckovou jsem někdy koncem února oslovila několik (cca 10-12)
# geodetů a firem, abych zjistila, co je tím hlavním problémem při vzájemné
# spolupráci geodetů a katastrálního pracoviště Chomutov. Tyto poznatky včetně
# mých dlouholetých zkušeností jsem shrnula, zobecnila a (bez uvádění konkrétních
# jmen dotázaných)jsem je přetlumočila Ing. Beckové, Kamile Veselé a paní
# Matulové. Je jen jejich věcí, zda z toho vyvodí nějaké závěry.
# Ráda budu i dále jednat s každým geodetem o věcných a odborných otázkách, ale
# nepřikloním se k všeobecnému proudu, který na KP Chomutov vidí jen samé vady. Do
# ankety jsem se nezapojila proto, že převážná část příspěvků není věcná a anketa
# se zvrhla ve vyřizování osobních antipatií.
# Velmi mi vadí, jak si všichni stěžují na atmosféru na pracovišti. Chtěla bych
# upozornit geodety na to, že jsou klienty katastrálního úřadu stejně jako
# ostatní. Takže pokud funguje vydávání podkladů pro geometrické plány a jejich
# následné potvrzování, pak ať se nestarají o to, jaká je atmosféra na
# katastrálním pracovišti. Atmosféra není podstatná, pokud je Vám v krátké lhůtě
# třeba jen na základě mailové žádosti přiděleno ZPMZ,parcelní číslo a zaslán
# výřez.
# Tzv. "dvojstupňové" potvrzování GP já osobně považuji za zbytečné a za ztrátu
# času, ale je věcí ředitele KP, jak si chod pracoviště zorganizuje. Organizace
# práce na KP Chomutov je zřejmě celkově dobrá, protože dosahuje mimořádně dobrých
# výsledků, které Český úřad zeměměřický a katastrální posuzuje podle lhůt
# vkladových i záznamových řízení a podle postupu digitalizace.
# Co se týče kvality map FUO, tak všichni víme, že jsou mizerné a digitalizace je
# asi nevylepší. Velká část DKM již v ISKN existovala, když Ing.Becková nastoupila
# do funkce. Problém údržby a zapracování nových geometrických plánů do DKM/KMD
# řešíme všude a tak se nedomnívejte, že jediné problémy máte na Chomutovsku.
# Tzv. Chomutovské události mi připadají jako velká nafouknutá bublina a nehodlám
# dělat 30.3. publikum pro osobní výpady vůči Ing.Beckové. Cestu k urovnání
# rozjitřených vztahů vidím ve vzájemném jednání vybraného zástupce(ů) geodetické
# veřejnosti s Ing.Čtvrtečkou a Ing.Beckovou, případně s dalšími přizvanými. Pokud
# mě Ing.Čtvrtečka vyzve, že bych já osobně mohla v nápravě vztahů něčím pomoci,
# pak budu v konkrétních krocích ochotně spolupracovat.
#

# S pozdravem Ing.Řeháková KP Louny
# Pokud bude třeba, souhlasím s otištěním mého názoru v Zeměměřiči.

redakce

vyvěšeno: 25.03.2011
ID článku: 3969


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]