[Home Page]

Také se veřejného slyšení zúčastním

Vážený pane redaktore,

připojuji se ke svým kolegům. Vše, co je uvedeno v již zveřejněných příspěvcích, je pravda.

Vyhrožování (jako například ztráta zaměstnání,snížení platové třídy, nepřidělení prémií, do poslední chvíle nepodepsání předem řádně nahlášené někdy i zaplacené dovolené...), ponižování, křik, zesměšňování, arogantní postoj Ing. Beckové já jsem tady pánem!,stěhování z kanceláře do kanceláře, přesouvání na jinou práci... zcela běžná věc u nás na KP.

Dlouhodobá dennodenní negativita... nesmíte se zasmát, promluvit slovo s kolegou. Jste napadán za věci, na které ani nepomyslíte, natož abyste je udělal. Jsou po vás požadovány nesplnitelné termíny, což se odráží na kvalitě práce ale i zdraví.

Je vám lháno do očí a je s vámi z pozice moci patřičně manipulováno. Pokud se bráníte a máte i pravdivé argumenty, není vám paní ředitelkou nic zapomenuto. Jste v nemilosti bez odměn, v hloučku vedoucích pomlouván...atd., zkrátka jste si dovolili. Můžete se snažit jak chcete.

Měřítkem vyspělé společnosti je to,jak společnost zachází se svými nejslabšími členy - S takovým příšerným přístupem nejen k nejslabším členům, ale všem zaměstnancům a veškerým klientům jsem se na žádném svém působišti nesetkala a doufám, že už nesetkám...

Pokud výsledky ankety Šetření spokojenosti zaměstnanců, které nám rozdala paní Kraťková - ekonomka KP (nikdo se neobtěžoval nám zaměstnancům říct k tomu jedinou větu) nepřinesou posun správným směrem a vše zůstane při starém, budu to já osobně řešit rozvázáním pracovního poměru.

Veřejného slyšení o poměrech na KP Chomutov se chci zúčastnit.


podpis - současný zaměstnanec KP Chomutov

redakce

vyvěšeno: 25.03.2011
ID článku: 3971


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]