[Home Page]

Kartometrické a orientační skenery v rezortu

Na stránkách ČÚZK naleznete seznam skenovacích pracovišť v rezortu, kterým byl udělen platný atest pro kartometrické a orientační skenování. Jeho platnost ke dni 22. 3. 2011.

Na tomto odkazu najdete seznam pracovišť disponujících atestem pro skener. Většinu skenerů zde uvedených, dodávala firma DIGIS. Všechny skenery jsou průchodové, výjimkou je VÚGTK, kde se jedná o A0 knižní skener ProServ.

Firma zajišťuje prodej velkoformátových skenerů CONTEX, knižních skenerů ProServ a robotických skenerů KIRTAS.

redakce

vyvěšeno: 28.03.2011
ID článku: 3973
další informace: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-SKENOVACI_PRACOVISTE


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie Software
[Pošta]