[Home Page]

Jiří Šíma oslavuje 75 let

oslavenec

22. dubna 1936 se narodil doc. ing. Jiří Šíma, CSc.

Oslavencův odborný životopis a přehled aktivit je rozsáhlý a určitě se každý český zeměměřič s jeho prací někdy setkal. Inženýr Šíma začal s geodézií na škole v Praze roku 1953 a koncem roku 2011 s ní chce skončit opět na škole, tentokrát v Plzni, kde již 10 let učí.

Ve své odborné kariéře prošel posty od výzkumného pracovníka až například po ředitele Zeměměřického úřadu a předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Docent Šíma také píše pro časopis Zeměměřič a GeoBusiness, kde je znám především jako normalizátor české geomatiky. Je aktivním autorem těchto časopisů a časopisy podporuje i svou prací a zkušenostmi bez nároku na honorář.

Za naši redakci a za občanské sdružení Viva Geodesia přeji Jířímu Šímovi mnoho zdraví a aby ho stále něco hnalo vpřed. Sám totiž říka: Stáří je hrozná věc, pokud vás neženou vpřed aktivity.
Nevěřím, že inženýr Šíma, sokol, muzikant, fotogrammetr, navigátor, Zeměměřič... někdy zestárne.

R. Petr

vyvěšeno: 31.03.2011
poslední aktualizace: 21.04.2011
ID článku: 3979
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=684


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
DPZ Školství
[Pošta]