[Home Page]

Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů

Vážení kolegové,

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) pořádá v Praze v budově ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1, sál Christiana Willenberga ve 2. patře

dne 29.4.2011 v době od 9.30 do 14.00 hodin

Konferenci úředně oprávněných zeměměřických inženýrů


s následným slavnostním přípitkem a rautem v Klubu Techniků v 1. patře.

Konference bude věnována otázkám spojeným se samosprávou naší profese a také zkušenostem a názorům úředně oprávněných zeměměřických inženýrů za posledních 20 let jakož i perspektivám našeho oboru. Zveme proto všechny úředně oprávněné zeměměřické inženýry pracující jak v soukromém, tak i ve státním sektoru k účasti na této konferenci.

Hodláte-li se zúčastnit, vyplňte jednoduchou přihlášku na www.kgk.cz.

Pro další snadnou a rychlou korespondenci prosíme o zaslání Vaší e- mailové adresy, abychom Vás mohli průběžně informovat o stavu příprav na konání této konference.

O dalších podrobnostech Vás budeme na našich stránkách včas informovat a těm, kteří nám pošlou svou mailovou adresu budeme zasílat veškeré informace přímo mailovou poštou.

Za Představenstvo Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory)

Ing. Jan Fafejta, předseda

vyvěšeno: 19.04.2011
ID článku: 3988
další informace:www.kgk.cz
www.kgk.cz/SouboryClanku/2011-04-07-nasim_kolegum.pdf
www.kgk.cz/SouboryClanku/2011-04-07-konf-UOZI.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] Z domovaKGK [Pošta]