[Home Page]

Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) vás zve na
Konferenci úředně oprávněných zeměměřických inženýrů v pátek 29.4.2011 od 9.30 hod. do 14.00 hod. v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 v sále Christiana Willenberga, 2. patro č. dveří 217.

Po skončení konference jsou všichni účastníci zváni na raut v Klubu techniků v téže budově.

Program
9.30 Zahájení, Přivítání hostů a účastníků
9.35 Vystoupení hostů
Český úřad zeměměřický a katastrální Ing. Karel Večeře
Český svaz geodetů a kartografů Ing. Václav Šanda, CSc.
Česká komora architektů JUDr. PhDr. Jiří Plos
10.15 Pohled na současný stav v oboru zeměměřictví v ČR
Katastr nemovitostí Ing. Aleš Kubát, Ing. Oldřich Chmelík
10.30 Inženýrská geodesie Ing. Ladislav Fiala, doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
10.45 České zeměměřické spolky a autorizace doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
11.15 až 11.45 Přestávka
11.45 Profesní samospráva v zemích EU Ing. Milan Kocáb, MBA
12.00 Současné postavení geodeta v ČR Ing. Jan Fafejta
12.15 Činnost KGK ve prospěch geodetů v ČR Ing. Miroslav Hrdlička, Ing. Martina Poláková
12.30 Zákon o Zeměměřické komoře doc. JUDr. Zdeněk Koudelka
12.45 Diskuse
13.45 Závěr

Přihlášky naleznete na www.kgk.cz a zasílejte je:
e-mailem: info@kgk.cz,
faxem: 241 402 563,
poštou: Komora geodetů a kartografů, Plamínkové 1592, 140 00 PRAHA 4

Vložné ve výši 700 Kč obsahuje účast na konferenci a na rautu po skončení konference. Poukazujte jej na účet 476 755 863 / 0300, VS=vaše datum narození, do zprávy pro příjemce napište své jméno.

redakce

vyvěšeno: 19.04.2011
ID článku: 3989
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Z domova KGK
[Pošta]