[Home Page]

Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma

...a k tomu výhodnější předplatné pro tento kalendářní rok...

Vážení kolegové, čtenáři vašeho časopisu Zeměměřič,

časopis Zeměměřič vychází pro české geodety již 18. rokem. Právě máte možnost předplatit si časopis Zeměměřič za výhodnějších podmínek. Vyžádejte si u distribuční firmy ukázkový výtisk zdarma. Pokud o časopis nebudete mít zájem, přiloženou zálohovou (proforma) fakturu roztrhejte a dejte do sběru. Výtisk časopisu přijměte jako dar pro vás. Případně ho předejte jinému zeměměřiči, ale neposílejte ho zpět.

Věříme však, že vás možnost pravidelných informací ze světa českého zeměměřictví zaujme a časopis si předplatíte. Roční předplatné stojí 393 Kč (357,30 Kč + DPH). Vám nabízíme letošní předplatné za cenu na zálohové faktuře a k tomu získáváte jedno číslo časopisu zdarma. Nic nemusíte nikde vyplňovat a automaticky vám po zaplacení bude vystaven daňový doklad a začne chodit každé 2 měsíce časopis Zeměměřič.

Objednávku ukázkového čísla proveďte na zememeric@send.cz nebo zavolejte Call centrum. Nezapomeňte uvést fakturační údaje, aby v případě vašeho zájmu o časopis byla administrativa minimální.

Distribuci a předplatitelský servis časopisu Zeměměřič v roce 2011 zajišťuje pověřená společnost SEND předplatné s.r.o.
1.
Studenti a důchodci mají zlevněné předplatné o 50 %, ale to objednávejte na redakce@zememeric.cz.
2. Pro komunikaci se SEND použijte email zememeric@send.cz nebo Call centrum 225 985 225, 777 333 370. Lze i SMS na 605 202 115.
3. Objednávku lze uskutečnit i přes www.zememeric.cz/predplatne ale zde budete muset vyplňovat o sobě všechny údaje.
4. Předplatit si odborný časopis je to minimum pro celoživotní profesní vzdělávání, co můžete udělat okamžitě a je to nejméně namáhavé.

Každý předplatitel a doslova každá koruna je pro nás důležitá, takže svoji objednávkou zásadně pomůžete také redakci ve vydávání oborových časopisů. Nutno zde upozornit, že nedostáváme žádné dotace z rezortu ČÚZK nebo od ČSGK či KGK. Máme jen prostředky od čtenářů a inzerentů. Děkujeme za vaši podporu.

Mnoho zdaru v roce 2011

PS: Víte, že každý správný zaměstnavatel by měl každému svému ÚOZI předplatit osobní výtisk časopisu Zeměměřič? Žádejte jen u dobrých zaměstnavatelů.

redakce

vyvěšeno: 27.04.2011
ID článku: 3993
další informace: www.zememeric.cz/predplatne


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]