[Home Page]

Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010

Kartografická společnost zve na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010, které se koná na veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti ve čtvrtek 12.května 2011 od 13 hodin (v Literárním sále).


NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2010

Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila kartografická díla vydaná v roce 2010, určila nominace v jednotlivých kategoriích, vyhodnotila vítěze a udělila zvláštní ocenění. V pořadí již 13. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku tak zná své vítěze, kteří budou vyhlášeni v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha.
O titul Mapa roku 2010 bojovalo celkem 75 produktů, které do soutěže přihlásilo 28 producentů z celé České republiky.

Počet přihlášených produktů dle kategorií:
Kategorie (Počet přihlášených produktů)
Atlasy, soubory a edice map (14)
Samostatná kartografická díla (33)
Kartografická díla pro školy (1)
Kartografické výsledky studentských prací (13)
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu (14)


NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:
• Kapesní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
• Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
• Edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Svědectví map – lesní mapy (Národní zemědělské muzeum Praha)

V kategorii Samostatná kartografická díla:
• Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY)
• CHKO Český ráj (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Cykloráj Ralsko (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
• Jižní Morava, rybářská mapa (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
• Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.)
• Komplexní mapa veřejné dopravy v Českých Budějovicích (SmartGIS, spol. s r. o.)
• Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace (Stanislav Popelka)
• SmartMaps Office – Mapový IS pro PC, verze 2.2.0 (PLANstudio, spol. s r. o.)
• Časové animace starých map (Martin Mikloš)

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
• Vývoj toponym na starých mapách (Klára Brašnová)
• Časové animace starých map (Martin Mikloš)
• Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ (Jiří Sedoník)
• Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Zuzana Zapletalová)

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2010 udělila nad rámec cen udělovaných v rámci jednotlivých kategorií dvě zvláštní ocenění.

Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku

V Olomouci dne 4. května 2011

Mgr. Alena Vondráková – mail: alena.vondrakova@upol.cz, telefon: 604 402 502

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 04.05.2011
ID článku: 3998
další informace:www.czechmaps.cz
www.czechmaps.cz/maparoku

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] KartografieZ domova [Pošta]