[Home Page]

Autoři bakalářských a diplomových prací

Vzhledem k organizačním změnám na katedrách G+K ČVUT se obracíme na naše posluchače s touto výzvou:

Autoři bakalářských a diplomových prací, zadaných na katedře speciální geodézie FSv ČVUT v Praze Ing. I. Janžurovou, Ing. L. Matějíčkovou nebo doc. Ing. P. Hánkem, CSc., mohou požádat o vrácení svých prací na adrese hanek@fsv.cvut.cz. Pokud jsou práce k dispozici, budou po dohodě předány osobně na katedře.

Děkuji a zdravím.

P. Hánek (ten zatím zůstává)

vyvěšeno: 10.05.2011
ID článku: 4000


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] Školství [Pošta]