[Home Page]

GISáček 2011

Porota (letos pedagogové VŠ) vybrala vítěze v osvědčené květnové soutěži Gisáček na VŠB v Ostravě. Porotci vybírali nejlepší práce studentů geoinformatiky a příbuzných oborů ze škol, které takto přibližují studentům potřeby a názory praxe a naopak umožňují potenciálním zaměstnavatelům sledovat slibně se vyvíjející dorost.

Informace o oceněných soutěžících všech kategorí najdete na stránkách pořadatele - http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2011/vysledky.php Povšimněte si tam i údajů z historie této tradiční soutěže: ukazují, že vítězové dávných ročníků Gisáčka již dnes patří ke zvučným jménům české geoinformatiky. Někteří zasedli letos v odborné porotě a ze svých následovníků vybrali své budoucí konkurenty a pokračovatele.

Blahopřejeme M. Novosadové, autorce vítězné práce Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563 v kategorii posterů, vítězi bakalářské kategorie P. Babišovi, autoru práce Predpoklady reliéfu doliny Šútovskeho potoka pre vznik lavín, a J. Calábkovi, jenž s prací Kriminalita na Ostravsku pokořil letošní soupeře v kategorii magisterských prací.

Děkujeme kolegům z VŠB TU Ostrava, že v soutěži Gisáček umožňují studentům realisticky poznat soutěživost světa, pro který své svěřence vzdělávají a cvičí. Bez ohledu na výsledky roku 2011 přejeme všem studentům, aby se se svou kvalifikací po absolutoriu VŠ dobře uplatnili v praxi, kde soutěž o nejlepší kvalitu, nápadité a efektivní řešení probíhá neustále!

CAGI

vyvěšeno: 17.05.2011
ID článku: 4004
další informace: gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2011/vysledky.php

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel konference GISÁČEK a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server]
Kartografie
GIS Přečtěte si
Z domova
[Pošta]