[Home Page]

Diskusní seminář k tématice cenových map

Sdružení Nemoforum si Vás dovoluje pozvat na Diskusní seminář k tématice cenových map v úterý 7. června 2011 od 9 hodin v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, Pod sídlištěm 9 (konferenční sál, 6. patro)

Motto
Prezentace širších souvislostí, názorů, přístupů a zkušeností + diskuse k tématu cenových map a k finanční a daňové problematice ve vazbě na nemovitosti.
Garanti akce - členové Pléna Nemofora
JUDr. Alena Holmes, ředitelka odb. Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování, MF ČR
Ing. Zbyněk Smejkal, prezident České společnosti certifikovaných odhadců majetku

Předběžný program
9:00 Úvodní slovo
Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální (místopředseda Nemofora)
JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR
9:10 Možnosti evidování cen v ISKN a RÚIAN
Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
9:30 Zkušenosti z pilotních studií k mapám pro daňové základy v oblasti daně z nemovitosti
Ing. Vlasta Scholzová, Ing. Petra Zuzaňáková, Ph.D., Ministerstvo financí ČR
10:00 Cenové mapy stavebních pozemků
Ing. Zbyněk Smejkal, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
10:30 Diskuse

10:45 p ř e s t á v k a
11:05 MMR – Mapa místně obvyklého nájemného
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
11:25 K mapě nájemného podle MMR
Ing. Zbyněk Smejkal, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
11:55 Diskuse
12:15 Závěr

Přihlášky
Z organizačních důvodů je nezbytné, aby se účastníci jmenovitě přihlásili mailem na adresu sekretariátu Nemofora v termínu do 2. června 2011. (uveďte jméno a titul účastníka, instituci, e-mail – přihlášku vám potvrdíme). Vložné se neplatí.

Vzhledem ke kapacitě sálu doporučujeme přihlásit se co nejdříve.
Registrace účastníků na místě od 8:30 hodin. Ukončení semináře do 12:30 hodin.
Kontakt: Nemoforum – sekretariát, Ing. Růžena Zimová, Ph.D., e-mail: nemoforum@cuzk.cz

redakce

vyvěšeno: 20.05.2011
ID článku: 4007
další informace: www.cuzk.cz/nemoforum


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] GISZ domova [Pošta]