[Home Page]

Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku

Zadáte-li heslo ABGB do webu wikipedia dozvíte se, že dnes 1. června 2011 uplynulo přesně 200 let od vyhlášení všeobecného zákoníku občanského Františkem I., císařem rakouským, králem uherským a českým. http://cs.wikipedia.org/wiki/ABGB

Na http://www.lidovky.cz/slavny-predchudce-zakoniku-slavi-200-vyroci-f2i-/ln_domov.asp?c=A110530_121619_ln_domov_ape najdete i článek prof. Eliáše. Jím a jeho kolektivem dlouhodobě připravovaný vládní návrh nového občanského zákoníku (viz sněmovní tisk 362 k prvnímu čtení poslanecké sněmovny) vychází právě ze zásad ABGB.

Pro zeměměřiče je to právní úprava, která se podstatně dotýká jejich budoucí činnosti pro účely správy katastru nemovitostí. ČÚZK má připraven zcela nový katastrální zákon (zásady a snad i paragrafované znění). Doporučuji všem

Petr Polák

vyvěšeno: 01.06.2011
ID článku: 4011
další informace:cs.wikipedia.org/wiki/ABGB
www.lidovky.cz/slavny-predchudce-zakoniku-slavi-200-vyroci-f2i-/ln_domov.asp?c=A110530_121619_ln_domov_ape


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] Různé [Pošta]