[Home Page]

Kulaté razítko a geoinformatici

<strong> Může získat úřední oprávnění (ÚOZI – úředně oprávněný zeměměřický inženýr) také absolvent oboru Geoinformatika na FSv ČVUT?</strong><em> <br /></em><h5><em> John Habal</em></h5> <br /> <br /> Podle platné právní úpravy - § 14 zákona č. 200/1994 Sb. udělí ČÚZK fyzické osobě úřední oprávnění v případě, jestliže mj. má ukončené VŠ vzdělání zeměměřického směru. Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) stanoví taxativní výčet magisterských studijních programů a ustanovení § 16 taxativně stanoví výčet oborů v rámci uvedených studijních programů, jejichž absolvování je jednou z podmínek pro udělení úředního oprávnění. <br /> Obor Geoinformatika ve výše zmiňovaném výčtu není, a proto absolvent tohoto oboru, který není zároveň absolventem některého oboru uvedeného ve výčtu, úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností získat nemůže. <em> <br /></em><h5><em> Věra Císařová, personální odbor ČÚZK</em></h5><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

redakce

vyvěšeno: 08.06.2011
ID článku: 4017


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server]
GIS
Školství Vševědna
[Pošta]