[Home Page]

Geometrický plán a KMD

ČSGK, POBOČKA VÝCHODNÍ ČECHY A KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ, KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
vás zvou na odborný seminář

Geometrický plán a KMD

Seminář je určen pro pracovníky katastrálních úřadů a komerční sféry, kteří se zabývají geometrickými plány zejména v katastrální mapě digitalizované.

Témata semináře:
1) Údržba KMD
2) Zpřesnění geometrického a polohové určení
3) GP pro KMD z pohledu vyhotovitele
4) Další obsah semináře vyplyne z dotazů, které budou účastníci semináře zasílat do 5.8.2011 na adresu jitka.rubesova@cuzk.cz a josef.holicky@cuzk.cz

Účast na semináři přislíbili zástupci ČÚZK – Ing. Karel Štencel a Ing. Jan Kmínek.

Seminář se koná ve čtvrtek 15. září 2011 od 9.00 – 14.00 hod. v Domě techniky v Pardubicích.


Prezence účastníků – od 8.00 hod.
Vložné – 900,- Kč (včetně 20% DPH)
členové ČSGK – 780,- Kč (včetně 20% DPH)
ve vložném je obsaženo občerstvení.

Za pořadatele:
pobočka ČSGK - Ing. Josef Holický - předseda
Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Ing. Karel Švarc – ředitel

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Ing. Jaroslav Bačina - ředitel

Uzávěrka přihlášek: 9.9.2011

redakce

vyvěšeno: 27.06.2011
ID článku: 4020
další informace:csgk.fce.vutbr.cz/
-


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] Katastr nemovitostíČSGK [Pošta]