[Home Page]

Ing. Vladimír Simonov zemřel

V pondělí 20. června 2011 jsme se rozloučili s ing. Vladimírem Simonovem, bývalým ředitelem Katastrálního úřadu pro Jm kraj. Vladimír Simonov mnoho let aktivně působil v býv. Společnosti g.a k. tehdejší ČSVTS.

Za Vladimírem Simonovem

Příjmení zesnulého připomíná osudy exulantů z bolševického Ruska po I. světové válce. Rodák z Brna dovršil letošního 30. ledna sedmdesáté osmé narozeniny.
Jako sedmnáctiletý se i z vlastní zkušenosti přesvědčil o politické realitě, když ho estébáci jedné dubnové noci v roce 1950 s dalšími spolužáky vyhnali bosé na dvůr kněžského semináře v Kobylisích. Přes další peripetie dokončil gymnázium a v roce 1959 ukončil studia zeměměřického inženýrství na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Jeho prvním působištěm bylo východní Slovensko a práce v trigonometrické síti. V roce 1964 přešel k brněnské Geodézii, kde pokračoval i v jiných činnostech. Ve funkci vedoucího měřického oddílu, později jako kontrolor a šéf kontrolního oddělení. V letech 1982 a 1983 působil jako expert na jihu Iráku. V roce 1991 byl jmenován zástupcem ředitele a v roce 1993 ředitelem katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. V těchto funkcích zúročil své mnohaleté praktické zkušenosti. Po odchodu do důchodu v roce 1996 pracoval ještě několik let na úseku kontroly a převzetí prací prováděné podnikatelskými organizacemi.
Měl rozsáhlé všeobecné znalosti a nepřestal udržovat a vylepšovat svou znalost angličtiny. Byl zasvěceným vyznavačem swingové hudby, vynikajícím tanečníkem i společníkem. Především však byl starostlivým otcem rodiny. Po těžké nemoci vydechl naposled 15. června 2011.

Ing. Josef Pukl, ing. Helena Ryšková

vyvěšeno: 30.06.2011
ID článku: 4024
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=638


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] Resort ČÚZKČSGK [Pošta]