[Home Page]

Geodetické a projektantské nadstavby HSI

– zaostřeno na novinky

Společnost HSI, spol. s r. o., která působí v oblasti geoinformatiky na českém trhu již od roku 1992, asi není třeba dlouze představovat. Její aplikační nadstavby nad MicroStation, softwarové platformě od firmy Bentley Systems pro architekty, projektanty, geodety a další profese, prochází každý rok systematickým vývojem. V něm se odráží nejen aktuální trendy oboru, ale také nasbírané připomínky a požadavky uživatelů. Co můžete od nových verzí těchto nadstaveb očekávat v letošním roce?

ProGEO – vyšší uživatelský komfort a rychlejší práce s programem

Aplikační nadstavba ProGEO je zaměřena na tvorbu účelových map a je rozšířena především mezi zhotoviteli projektové dokumentace (PD) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) správců inženýrských sítí (např. ČEZ Distribuce, Telefónica Czech Republic, Pražská energetika, E.ON Česká republika ad.). V tomto programu můžete provádět všechny fáze zpracování geografických dat, od načtení bodů, přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů. Nová verze (ProGEO v11) bude uvolněna během měsíce června a přinese především:
• Automatickou aktualizaci při uvolnění update – na pozadí aplikace poběží služba, která bude hlídat aktuálnost používané konfigurace a při uvolnění nové aktualizace nabídne její stažení a nainstalování.
• Kontrolu aktuálnosti definice při otevření zakázky – dosud si uživatel hlídal aktuálnost používané definice sám, nově bude při otevření zakázky aktuálnost definice kontrolována a případná neshoda bude nahlášena.
• Nového Správce zakázky – bude řešen jako samostatný ukotvitelný panel a přinese zjednodušení a zrychlení ovládání všech souborů zakázky, včetně možnosti vytvoření vlastních podadresářů do libovolné úrovně.
• Generování informací o stavbě do technické zprávy – ProGEO umožňuje evidovat informace o stavbě (číslo zakázky, název stavby, investor, zpracovatel atd.) a využívat tyto informace např. při generování seznamů souřadnic, tiskových výstupů či exportu dat do předepsané adresářové struktury. V nové verzi přibude navíc možnost převzít tyto informace do šablony technické zprávy a také bude možné vybírat tyto informace z číselníků.
• Řadu změn ve funkcích pro tiskové výstupy – přibude funkce pro podporu dávkového tisku, definice tiskových setů (konfigurace výkresů a vrstev pro tisk), náhled na tiskovou podobu v definici, vkládání razítka při dávkovém generování rámů, tisk podle stavů prvků (umožňující určit barvu pro tisk nových, měněných a zrušených prvků).
• Novinky v oblasti kontrol – můžete se těšit např. na funkci pro automatickou opravu některých topologických chyb, zvukovou signalizaci ukončení dávkové kontroly či novou kontrolu na výskyt sdílených buněk a prvků bez geometrie.
• Možnost editovat body, aniž by byl výkres bodů otevřen jako aktivní, což bude jistě příjemnou novinkou pro řadu uživatelů.
• Rozšíření kresebných funkcí o některé „speciality“ – např. vícenásobné vedení pro DSPS pro modul PRE DSPS, podporu tvorby jednopolového schématu pro modul ČEZ, funkce pro neprovozované prvky pro modul TO2XFM ad.


HSI Tools – plné využití vlastností nové verze ProGEO v11

HSI Tools jsou softwarové nástroje pro kontrolu grafických dat a jejich vlastností ve výkresu. Uživatelé je využívají především za účelem bezproblémové přejímky dat správci inženýrských sítí. Kontrolní nástroje HSI Tools jsou k dispozici v nastavení podle předpisů těchto správců:
• ČEZ Distribuce, a.s., (DSPS i projekt)
• Digitální technická mapa měst a obcí pro Jihočeský kraj
• E.ON Česká republika, s. r. o., – ELEKTRO (DSPS i projekt)
• E.ON Česká republika, s. r. o., – PLYN
• Pražská energetika, a. s., (DSPS i projekt)
• Skupina RWE (dříve Západočeská plynárenská, a. s.)
• Slovak Telecom, a. s.
• Telefónica Czech Republic, s. r. o.
• Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.
Nová verze (HSI Tools v11) bude uvolněna v návaznosti na ProGEO během července.

POZEM - efektivnější zpracování věcných břemen a ostatních právních vztahů k pozemkům

Nástroj pro zpracování komplexní pozemkové úpravy POZEM bude vycházet mj. z výše uvedených změn v ProGEO. Nová verze (POZEM v11) bude uvolněna v září. Při sběru námětů pro tuto verzi jsme osobně navštívili velkou část našich zákazníků, což se ukázalo jako velmi podnětné z hlediska sběru relevantních a užitečných námětů na úpravy a nové funkce.
Největší změna je chystána v pojetí zpracování věcných břemen a ostatních právních vztahů omezujících nakládaní s pozemky. Tato problematika je, díky nárůstu počtu zastavěných pozemků a pozemků s uvalenou exekucí, velmi komplikovaná a pro návrh nových pozemků značně omezující. POZEM bude v projektu jiné právní vztahy nově přiřazovat podle listin, které se stanou základním pojítkem mezi původní a novou parcelou. Uživatel bude mít přímo ve funkci Projektování možnost vybrat si ze seznamu listin, které se váží k danému LV v nároku, a bude kontrolovat jejich vykrytí v projektu. Efektivně tak vznikne návrh nových parcel i s přiřazenými právními vztahy. Listiny se pochopitelně budou nově uvádět i v popisu jiných právních vztahů v bilančních listech a přílohách k I. a II. rozhodnutí, které POZEM generuje. Uživatel bude mít možnost (volitelně) tyto popisy podle čísel listin shlukovat a ušetřit tak místo (exekuce na 5 pozemků podle stejné listiny se zapíše jednou s výčtem pozemků na konci). Další oblastí, která bude v programu POZEM řešena zcela nově, je problematika neřešených parcel. Vstupní tabulky budou jednoznačně přizpůsobeny stávající vyhlášce tak, aby se výstupní bilance vyplňovaly jednotně. Diskuse s uživateli totiž ukázala různé pohledy na věc a je třeba dát této problematice řád.
Nová funkčnost se objeví i ve funkci Projektování při samotném návrhu parcely. Bude možné nechat si zobrazit všechny lomové body sousedních parcel a také ihned přidat vrchol při návrhu parcely i do parcely sousední (např. doplnění bodu na cestu). Výsledný návrh tak bude topologicky čistý bez chybějících bodů. Body do sousedních parcel se budou nově přidávat i při přidání vrcholu do stávající parcely a budou se posouvat při posunu strany parcely. Jelikož HSI již řadu let při vývoji nadstavby POZEM úzce spolupracuje s Ústředním pozemkovým úřadem Ministerstva zemědělství (ÚPÚ), bude POZEM v11 obsahovat i rozšířenou aplikaci pro správu korespondenčních adres, dědiců a opatrovníků a vůbec veškerých informací o vlastníkovi (souhlasy s návrhem PÚ, reakce atd.) s možností exportu do struktury spisové služby jednotlivých pozemkových úřadů.
Tolik k nejvýznamnějším změnám nové verze, těch drobnějších bude však daleko více a věříme, že přispějí k efektivnějšímu zpracování KPÚ.

Větší komfort uživatelského rozhraní a nové možnosti při tvorbě výstupů v POZEM+

Jelikož byla zmíněna spolupráce s ÚPÚ, je nutno uvést, že je připravována i nová verze programu POZEM+, která přinese komfortnější a rychlejší rozhraní v režimu Prohlížení, možnost stahovat automatizovaně balíčky VFK pro jednotlivá KÚ z centrálně uložených dat, napojení na stávající spisovou službu a doplnění dalších kontrol. Pro tvorbu výstupů z POZEM+ je plánována větší variabilita, která by měla přinést uspokojení všem referentům pozemkových úřadů, kteří mají leckdy na vzhled výstupních sestav odlišný názor. HSI se také bude nadále snažit pomáhat ÚPÚ s nasazením nového výměnného formátu a standardizací digitálně odevzdávaných dat pozemkové úpravy. Oblast pozemkových úprav je nadále jednou z priorit HSI a při dalším rozvoji našich programů tomu tak bude i nadále.

Kompatibilita s produkty řady Bentley Map V8i SELECTseries2 je samozřejmostí

Aplikační nadstavby ProGEO, HSI Tools i POZEM (POZEM+) spolupracují nejen se staršími verzemi programů MicroStation a Bentley PowerMap (od V8 2004 Edition výše), ale také s novými produkty řady Bentley Map V8i SELECTseries2 (resp. Bentley Map, Bentley Map PowerView), které byly uvedeny společností Bentley v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Převzato z papírového časopisu Zeměměřič 6+7/2011.


Popisky obrázků:
← ProGEO – nový vzhled a možnosti Správce zakázky
ProGEO – funkce pro automatickou opravu některých topologických chyb ↓
↑ Skladba uživatelů nadstaveb HSI podle účelu zpracování dat v roce 2011 (v %)
↓ HSI Tools – proces prohlížení chyb s avizováním průběhu přejímky dat

HSI, s.r.o.

vyvěšeno: 12.07.2011
ID článku: 4028
další informace: www.hsi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server]
Geodézie
Pozemkové úpravy Software
[Pošta]