[Home Page]

LEICA GNSS technologie

<strong>umožňují centimetrovou přesnost a&nbsp;99,99% jistotu. Zkuste si to s&nbsp;námi i&nbsp;vy! </strong><br /> <br /> <strong>GPS/GNSS přístroj se v&nbsp;dnešní době stal nepostradatelným pomocníkem geodeta. Na trhu je celkem široká nabídka a&nbsp;je na místě se ptát, jaký je mezi nimi rozdíl? </strong><br /> Na první pohled se zdají všechny stejné, protože počítají z&nbsp;družic pozici na centimetry, ale zdání klame. GPS/GNSS je černá krabička a&nbsp;nabízejí se dvě zásadní otázky. <em><strong>„Jak přesně opravdu měří?“</strong></em> a&nbsp;„<em><strong>Jak spolehlivě určuje moji pozici na centimetry?“</strong></em>. Tady je onen kámen úrazu, protože zvláště v&nbsp;geodézii musíte svým výsledkům věřit! <br /> <br /> LEICA Geosytems je jednou z&nbsp;nejvýznamnějších firem na trhu a&nbsp;jako taková ve svých GNSS přístrojích nabízí technologie, které udělají maximum, aby vaše měření bylo co nejpřesnější, ale hlavně pořízeno s&nbsp;neuvěřitelnou 99,99% spolehlivostí! <br /> <br /> <strong>Co je v&nbsp;terénu potřeba, abyste změřili bod s&nbsp;centimetrovou přesností a&nbsp;s&nbsp;jistotou 99,99%? </strong><br /> <br /><h4> Družice</h4> V&nbsp;LEICA anténách existuje technologie<strong> SmartTrack+<sup>®</sup></strong>, zajišťující ten nejkvalitnější příjem signálu i&nbsp;v&nbsp;těch nejsložitějších podmínkách. Slova jako nízký elevační úhel a&nbsp;multipath pak mají zase o&nbsp;kousek menší význam. <br /> <br /><h4> RTK data</h4> Tady to není nikterak složité. Je zapotřebí mít k&nbsp;dispozici internet a&nbsp;poskytovatel RTK korekcí vám musí posílat data. Abyste hned v&nbsp;terénu věděli, co se děje a&nbsp;proč něco nefunguje, tak v&nbsp;GPS/GNSS přístroji existuje přehledná tabulka s&nbsp;veškerými potřebnými informacemi. Nemusíte tedy složitě pátrat po příčině. <strong>Technologie SmartRTK+<sup>®</sup></strong> se v&nbsp;tomto případě stará o&nbsp;maximální využití poskytovaných RTK dat. Jste například schopni využívat družice, které nejsou v&nbsp;celém síťovém řešení! Je velmi příjemná tato možnost mít družice navíc, nebo ne? <br /> <br /><h4> Výpočet vaší pozice v&nbsp;GPS (GNSS) přístroji</h4> Zde je většinou kámen úrazu. Kromě toho, že GPS/GNSS aparatura musí vaši pozici spočítat na centimetry, tak je také nutné, aby prováděla kontroly, že výpočet proběhl správně, potažmo v&nbsp;reálném čase informoval o&nbsp;vaší aktuální přesnosti. Jak už to bývá, tak bez speciálních technologií to nejde. Jinak je velkým otazníkem, s&nbsp;jakou spolehlivostí a&nbsp;přesností pracujete! U&nbsp;GNSS přístrojů LEICA se GPS aparatura sama stará o&nbsp;to, aby vás v&nbsp;každém okamžiku informovala o&nbsp;aktuální přesnosti, a&nbsp;to se spolehlivostí 99,99&nbsp;%! Od toho je v&nbsp;GPS technologie <strong>SmartCheck+<sup>®</sup></strong>, která každých 8 sekund nezávisle kontroluje jak vaši pozici, tak hlavně také vaši prvotní inicializaci. Jaká by asi byla chyba vašeho měření, kdybyste na stanovisku každých 8 sekund kontrolovali orientace? Pro měřiče je to nepředstavitelné, ale naše aparatura dělá opravdu maximum, aby vaše měření bylo SPRÁVNĚ a&nbsp;bez chyb! <br /> <br /> Popsanou technologii naleznete ve všech nabízených GNSS aparaturách Leica. Rád bych upozornil zejména na velmi skladný, dostupný a&nbsp;uživatelsky nesmírně příjemný Viva NET rover GS08 a&nbsp;na pokročilé, flexibilní GNSS řešení v&nbsp;rámci systému Viva. Rádi Vám GNSS Leica ukážeme i&nbsp;zapůjčíme! Navštivte <em>www.gefos-leica.cz</em>.

Pavel Bozděch

vyvěšeno: 12.07.2011
ID článku: 4029
další informace: www.gefos-leica.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GPS
[Pošta]