[Home Page]

Tři v jednom u Leica Geosystems

<h4> Totální stanice LEICA systému Viva s&nbsp;vestavěným fotoaparátem </h4> <br /> <strong>Jedinečná možnost fotodokumentace měření, obrazově podporované měření s&nbsp;totální stanicí a&nbsp;nově i&nbsp;digitální vyhodnocování snímkových informací s&nbsp;vyhodnocením fotografií ve speciálním programu.</strong><br /> Díky nové generaci geodetických totálních stanic Leica nejvyšší třídy (známou jako Leica Viva) TS11 a&nbsp;TS15 je vedle zjednodušení obsluhy, zvýšení přesnosti měření, nových paměťových médií a&nbsp;efektního hlasového syntezátoru uživatelům k&nbsp;dispozici také mnoho nových měřických funkcí. Mezi ně patří u&nbsp;modelů označených “I“ také vestavěný fotoaparát. <br /> <br /><h3> Co takový přístroj umí navíc?</h3><h4> » Náčrty a&nbsp;poznámky přímo v&nbsp;terénu: </h4><p> • z&nbsp;kontroleru nebo od totální stanice můžete udělat libovolnou fotografii <br /> - do takové fotky můžete psát náčrty stylusem (výběr z&nbsp;různých barev, typů čáry, tloušťky čáry) <br /> - takovou fotku můžete uložit ke konkrétnímu bodu! <br /> - název fotky = název bodu (jednoduchá identifikace fotek v&nbsp;kanceláři) <br /> • máte k&nbsp;dispozici prázdný kus „papíru“ <br /> - na tento papír můžete zase malovat libovolné náčrtky, poznámky <br /> - můžete si to zase uložit ke konkrétnímu bodu (poslednímu změřenému) – to dokonce umějí i&nbsp;všechny ostatní modely řady Viva <br /> • mapové okno můžete uložit jako obrázek <br /> - do této „mapy“ si můžete malovat libovolné poznámky, místopisy apod. <br /> - ase lze uložit třeba ke konkrétnímu bodu – to také umějí i&nbsp;všechny ostatní modely řady Viva</p><h4> » Na displeji přístroje (a&nbsp;na kontroleru one man systému) vidíte to, co vidí totální stanice. V&nbsp;systému jedonomužné obsluhy můžete tedy: </h4><p> • měřit bez hranolu i&nbsp;od výtyčky <br /> • podívat se s&nbsp;hranolem, proč vás totální stanice ztratila, a&nbsp;jedním kliknutím ji na sebe zpátky zacílit V&nbsp;terénu pořízené obrázky, propojené během měření s&nbsp;jakýmkoli měřeným bodem (nebo uložené jen tak do zakázky) je pak dále možno importovat, prohlížet a&nbsp;spravovat v&nbsp;již známém obslužném softwaru Leica Geo Office. Tohle všechno můžete provádět již dnes. <br /><br /> Zanedlouho ale bude též možné v&nbsp;nafocených snímcích i&nbsp;měřit. Partner firmy Leica Geosystems, firma Photo Mess Systeme AG s&nbsp;mnohaletými zkušenostmi s&nbsp;průsekovou fotogrammetrií, vyvinul aplikaci pro vyhodnocování detailů z&nbsp;jednoho snímku, ze snímkových dvojic, resp. vícero fotografií. Vlastníte-li AutoCAD 14-2010, 2012 nebo BricsCAD V10 &amp; V11, budete moci již brzy všechny jejich kreslící funkce s&nbsp;výhodou využít. Standardní přesnost měření ve snímcích se pak bude pohybovat od &lt;&nbsp;5&nbsp;mm ve vzdálenosti 30–35&nbsp;m od snímaného objektu resp. &lt;&nbsp;15&nbsp;mm ve vzdálenosti okolo 100&nbsp;m. <br /><br /></p><h4> » Varianty vyhodnocení: </h4><p> <u><strong>1</strong></u> Měření z&nbsp;jednoho orientovaného snímku – 2,5 - 3D <br /> <strong>Princip:</strong> Protínání 1 paprsku s&nbsp;rovinou v&nbsp;prostoru <br /> <strong>Výsledek:</strong> Bod ve 2,5 až 3D <br /> <strong>Předpoklad:</strong> 1 orientovaný snímek z&nbsp;kalibrovaného fotoaparátu v&nbsp;totální stanici Leica Viva TS11 nebo TS15, 1 rovina – definovaná v&nbsp;softwaru <br /> <strong>Přesnost:</strong> střední až nízká <br /> <strong>Automatické rozpoznání měřické chyby:</strong> Není možné <br /> <strong>Možný zdroj chyby:</strong> Měření ke špatné ploše <br /> <strong>Výhody:</strong> Velmi rychlé, pokrývá 75 % měřických úloh <br /> <u><strong>2 </strong></u>Měření ze dvou orientovaných snímků – 3D <br /> <strong>Princip:</strong> Protínání 2 paprsků <br /> <strong>Výsledek:</strong> Bod ve 3D <br /> <strong>Předpoklad:</strong> 2 orientované snímky z&nbsp;kalibrovaného fotoaparátu v&nbsp;totální stanici Leica Viva TS11 nebo TS15, 1 rovina – definovaná v&nbsp;softwaru <br /> <strong>Přesnost:</strong> velmi vysoká až vysoká <br /> <strong>Automatické rozpoznání měřické chyby:</strong> ANO (případně chybové hlášení) <br /> <u><strong>3 </strong></u>Možnost vložení kresby (bodů. liníí a&nbsp;dalších AutoCADu dostupných tvarů v&nbsp;knihovně prvků) do snímku – pro kontrolu přesnosti a&nbsp;disponibility detailů při tvorbě podkladů pro rekonstrukce. <br /> <br /> Navštivte <em>www.gefos-leica.cz. </em></p>

Vl. Černohorský

vyvěšeno: 12.07.2011
ID článku: 4030
další informace: www.gefos-leica.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] Geodézie [Pošta]