[Home Page]

ČÚZK: Statistiky transakcí za 1.–2. čtvrtletí 2011

Na stránkách ČÚZK http://www.cuzk.cz/stat byly umístěny statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN. Přidané údaje jsou za druhý kvartál roku 2011.

Jedná se o počty předmětů řízení zapisovaných vkladem (V) a záznamem (Z) a počty právních vztahů zapisovaných poznámkou (P). Četnost publikování je čtvrtletní. Statistiky jsou členěny podle katastrálních pracovišť a podle krajů, v hl.m. Prahy je členění po katastrálních územích. K jednotlivým typům řízení (V,Z,P) jsou uváděny údaje o počtu řízení, počtu parcel (pozemkových a stavebních), počet budov a jednotek (byty, ostatní), a četnost nejčastěji zapisovaných práv v jednotlivých procedurách.

Statistiky jsou ve formě tabulek (xls), některé vybrané údaje jsou vyjádřeny graficky (pdf).

redakce

vyvěšeno: 12.07.2011
ID článku: 4032
další informace:www.cuzk.cz/stat
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-STATISTIKY


Z časopisu Zeměměřič č. 11-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]