[Home Page]

19. kartografická konference

Ve dnech 8.-9.září 2011 se bude konat v Bratislavě, kterou společně organizují Kartografická spoločnosť SR a Kartografická společnost ČR. Hlavní motto konference je „Kartografie a geoinformatika ve světle dneška“.

Konference se uskuteční na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity, Bratislava, Vazovova 1. Program konference, do něhož bylo vybráno 64 referátů, je podrobně uveden na webové stránce akce http://www.19kk.stuba.cz.

Vybrané referáty budou zveřejněny zčásti v Geodetickém a kartografickém obzoru a v Kartografických listoch, vydávaných Geografickým ústavem SAV. Ostatní referáty budou zveřejněny v konferenčním sborníku.

Součástí programu akce je komerční výstava PLANstudia, s.r.o. a MBKart-European Map Centre International, s.r.o. a nekomeční výstavy Střední geodetické školy Bratislava, Západočeské univerzity v Plzni, Stavební fakulty STU Bratislava a Univerzity Palackého v Olomouci. Dále bude připravena výstava studentských vysokoškolských prací a výstava dětské kresby.

Vložné na akci bylo stanoveno pro členy obou pořádajících společností ve výši 70,- €/osobu a pro nečleny 80,- €/osobu

KS ČR

vyvěšeno: 05.09.2011
ID článku: 4046
další informace: www.19kk.stuba.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]