[Home Page]

Seminář o digitalizaci mapových archivů

Kartografická společnost ČR připravuje ve spolupráci s Ústředním archivem zeměměřictví a katastru při Zeměměřickém úřadu v Praze na pátek 4. listopadu 2011 2.seminář o digitalizaci mapových archivů.

Akce bude navazovat na předchozí seminář, který se uskutečnil v listopadu 2010. Program bude tentokrát zaměřen zejména na technologie digitalizace mapových archiválií, zpracování digitalizovaných dat a možnosti jejich zpřístupnění na internetu.

Na seminář je nutné se přihlásit. Podrobnější informace o semináři budou zveřejněny na webových stránkách Kartografické společnosti ČR http://www.czechmaps.cz.

KS ČR

vyvěšeno: 05.09.2011
ID článku: 4048
další informace: www.czechmaps.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server]
Kartografie
Historie Z domova
[Pošta]