[Home Page]

Petice za zachování SPŠZ

Vážení kolegové, zeměměřiči,

Považujeme za potřebné vás seznámit se skutečností, že v rámci tzv. optimalizace ve školství vážně hrozí SPŠ zeměměřické v Praze 9 sloučení se SPŠ stavební Josefa Gočára a spolu s tím i stěhování do jiné budovy.
Protože je pro nás takovéto řešení nepřijatelné, vznikla petice, která si klade za cíl přesvědčit zastupitele Hl.m. Prahy (jejichž rozhodnutí má již tento měsíc vše rozhodnout) o nesprávnosti takového postupu.

Přečtěte si prosím text petice (viz. link dole) a pokud budete s jejím obsahem souhlasit, vytiskněte podpisové archy, podepište je a zašlete na uvedenou adresu pro doručování. Nebo můžete svoji podporu vyjádřit pomocí elektronické petice na:
http://www.petitiononline.eu/petition/petice-za-zachovn-samostatnosti-stedn-prmyslov-koly-zemmick-pod-tborem-300-praha-9/19

Podle petičního zákona má ovšem právní význam pouze připojení vlastnoručního podpisu na podpisovém archu. Poskytněte prosím tuto informaci dalším kolegům zeměměřičům v celé České republice, případně petici vytiskněte s jejími přílohami a nechte na svých pracovištích podepsat. Podpisové archy posílejte prosím na korespondenční adresu uvedenou v petici.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Petr Souček, Ing., Ph.D.
Vratislav Filler, Ing., Ph.D.
Radek Hampl, Ing., Bc., Ph.D.

redakce

vyvěšeno: 06.09.2011
ID článku: 4049
další informace:www.petitiononline.eu/petition/petice-za-zachovn-samostatnosti-stedn-prmyslov-koly-zemmick-pod-tborem-300-praha-9/19
www.zememeric.cz/pdf/petice_SPSZ.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server]
Školství
Přečtěte si Z domova
[Pošta]