[Home Page]

Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vás srdečně zvou na ODBORNOU KONFERENCI POZEMKOVÉ ÚPRAVY k 20. výročí založení pozemkových úřadů.

Konference se uskuteční 13. – 14. 9. 2011 v areálu ČZU v Praze .

Cíl konference:
slavnostní připomenutí 20. výročí vzniku pozemkových úřadů
zapojení širší veřejnosti do tématu pozemkových úprav
seznámení účastníků konference s vývojem i s aktuálními poznatky při řešení problematiky restitucí a pozemkových úprav
navázat na úspěšné předchozí semináře o pozemkových úpravách

Konference je určena pro:
státní správu a místní samosprávu
vlastníky zemědělské půdy, hospodařící zemědělce a podnikatelské subjekty v zemědělství
studenty i zaměstnance univerzit, vysokých i středních škol se zaměřením na zeměměřičství, zemědělství, lesnictví, pozemkové úpravy, krajinné plánování a životní prostředí
pozemkové úřady
zpracovatele pozemkových úprav
výzkumné instituce, nevládní organizace a další zájemce

Pozvánka na konferenci ke stažení níže.

redakce

vyvěšeno: 11.09.2011
ID článku: 4050
další informace:www.pu.fzp.czu.cz/
www.pu.fzp.czu.cz/down.php?so=pozvanka


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]