[Home Page]

XXXII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

odd. exaktních věd Národního technického muzea připravuje tradiční setkání, XXXII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie. Sympozium se koná ve středu 30.11.2011 v 9 hodin v Národním technickém muzeu.

Odborný program sympozia není ještě obsazen. Obracíme se na vás se žádostí o příspěvky, které bychom mohli zařadit do programu. Máme zájem i o doporučení na další osoby, které se danou problematikou zabývají.
Pokud máte zájem vystoupit, prosím o závaznou přihlášku do 15.10.2011.

S pozdravem

Ing. Antonín Švejda, vedoucí odd. exaktních věd, Národní technické muzeum,
Kostelní 42, 170 78 Praha 7,
tel.: 220 399 206
777 710 808, e-mail:antonin.svejda@ntm.cz

Drahomír Dušátko

vyvěšeno: 21.09.2011
ID článku: 4054
další informace:www.ntm.cz
www.zememeric.cz/kpntm


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server] Historie [Pošta]