[Home Page]

Krajina a společnost v geografickém názvosloví

Vážené kolegyně, vážené kolegové,
srdečně Vás zveme na 8. historickogeografickou konferenci Krajina a společnost v geografickém názvosloví, která se koná ve středu dne 25.1. 2012 od 9,30 hod. ve Velké geologické posluchárně, PřF UK, Albertov 6, Praha 2.
Přihlášky prosím zasílejte na moji e-mailovou adresu semotanova@hiu.cas.cz nejpozději do 10. 1. 2012.
Referenti přihlášky zasílat nemusejí.
Těšíme se na Vás ! Zároveň Vás prosíme, abyste pozvánku na konferenci předali svým kolegyním, kolegům a známým. Děkujeme.
Se srdečným pozdravem
Eva Semotanová


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8. historickogeografická konference
25.1. 2012 od 9,30 hod, Velká geologická posluchárna, PřF UK, Albertov 6, Praha 2
pořádají Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK


Program:
Úvod
– Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR), Praha, Pavel Chromý (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK)

Geografické názvosloví ve slovníkových dílech a databázích

Pavel Boháč (Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního), Databáze GEONAMES a možnosti jejího využití pro historickou a geografickou obec
Milan Harvalík (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha) - Robert Šimůnek (Historický ústav AV ČR, Praha), Index českých exonym; Historická exonyma jako kulturněhistorický pramen
Milena Šipková (Ústav pro jazyk český AV ČR, Brno) Výzkum a lexikografické zpracování pomístních jmen z území českého národního jazyka
Ivan Bičík - Jana Winklerová (PřF UK, Praha), Vytváření a pojmenování srovnatelných územních jednotek v Databázi LUCC

Geografické názvosloví jako historický pramen

Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR, Praha), Proměny názvosloví veřejných prostranství českých měst v letech 1945-1948
Jaroslav David (Ostravská univerzita v Ostravě), Toponymické vytváření prostoru budovatelského města (na příkladu Havířova a Ostravy)
Milan V. Drápela (PřF MU, Brno), Názvosloví na Komenského mapě Moravy
Tomáš Klimek (Národní knihovna, Praha), Toponomyma a staré cesty
Jiří Kupka (ČVUT, Praha), Geografické názvosloví a hodnocení krajinného rázu
Michal Semian (PřF UK, Praha), Název jako symbol regionu

redakce

vyvěšeno: 17.10.2011
ID článku: 4060


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server] KartografieHistorie [Pošta]