[Home Page]

Zemřel JUDr. Václav Kliment

Zemřel náhle v sobotu 15. října 2011 ve věku 77 let. Pohřeb se bude konat v úterý 25. října 2011 v 11:15 hod v krematoriu Hlavního města Prahy v Motole.

Narodil se 5.10.1934 a od 1.5.1984 pracoval jako ekonomický náměstek ředitele Geodézie, n. p., Praha. Dlouhá léta pracoval také na KÚ v Praze a později jako jeden z nejoblíbenějších lektorů VÚGTK Zdiby.
Když jsem s ním naposledy mluvil, tak velmi hezky vzpomínal na spolupráci s KÚ Praha i s ODIS VÚGTK. Myslím, že to byl náš největší odborník na právní otázky katastru nemovitostí. Nějakou dobu přednášel i na ČVUT. Jeho publikace o katastru patřily mezi nejprodávanejsí, např. "Katastr nemovitostí pro každého (od pozemkové knihy a obecného zákoníku občanského ke katastru nemovitostí a aktuální úpravě právních vztahů k nemovitostem v českém právu)" viz . http://www.vugtk.cz/odis/publikace/nab_publ.pdf .

Mám vzpomínku na JUDr. Václava Klimenta i jako na sportovce - Václav Kliment se zasloužil o výstavbu tenisového stadiónu na Štvanici, byl předsedou nejslavnějšího tenisového klubu 1.ČLTK, byl kapitánem čs. juniorského reprezentačního tenisového týmu a hrál také výborně házenou za DUKLA Praha. Úspěšně působil ve funkci místopředsedy ÚV ČSTV.
Těsně před odchodem z tohoto světa dokončil svou autobiografii "Nebylo nás pět".

Václav Slaboch

vyvěšeno: 24.10.2011
ID článku: 4062
další informace:http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=382
www.vugtk.cz/odis/publikace/nab_publ.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]