[Home Page]

Chomutovské události před Etickou komisí

Bývalá ředitelka KP v Chomutově poslala Komisi pro etiku při Syndikátu novinářů ČR stížnost na neetické chování časopisu Zeměměřič v tzv. Chomutovských událostech. Máte-li potřebu se k věci vyjádřit, napište předsedkyni Etické komise a vyvraťte nebo podpořte odpověď vydavatele časopisu Zeměměřiče.


Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
předsedkyně Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR
osvaldov@fsv.cuni.cz
vedoucí katedry žurnalistiky na FSV UK
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

Vážená pani předsedkyně,

obdržel jsem od Vás výzvu k vyjádření se ke stížnosti ing. Martiny Beckové na několik našich článků ohledně tzv. Chomutovských událostí. Jak jsem Vás již informoval emailem, bylo by účelné, kdyby bývalá ředitelka katastrálního pracoviště (KP) v Chomutově ing. Becková byla konkrétní a přímo označila neetické články a naše redakce se k nim mohla následně vyjádřit a obhájit je. K mlhavému nařčení se těžko vyjadřuje.

Celá kauza se táhne již od roku 2007 a bude i pro Etickou komisi náročné a zbytečně zdlouhavé studium publikovaných materiálů, ale pokusil jsem se udělat základní přehled, který usnadní orientaci v problému a který si ale nedělá ambice na úplnost. Přes google jsem na Webu Zeměměřiče vyhledával klíčová slova a výsledky uspořádal. Je možné, že ve výsledcích není úplný výčet všeho, co bylo publikováno, ale co si ke kauze za 4 roky pamatuji, tak je obsaženo. Komise si může výčet publikovaných textů sama ověřit stejným způsobem, případně může vyžádat na ing. Beckové upřesnění její stížnosti.

Články z Webu Zeměměřiče jsou uvedeny v přehledu níže. Kompletní ročníky časopisu Zeměměřič od roku 2007 v PDF posílám Etické komisi v PDF a články z časopisu jsou dostupné i v databázi monitoringu tisku Newtonmedia. www.newtonmedia.cz

Dále tuto naši odpověď Etické komisi zveřejňuji na Webu Zeměměřiče a je možné, že dostanete další podněty od našich čtenářů. Dovolím si upozornit, že v kauze Chomutovské události se vyskytl nebývalý počet anonymů nebo vymyšlených odesilatelů a naše redakce si vždy dávala práci, aby kritické příspěvky byly ověřeny. V opačném případě nebyly publikovány.

K věci je i početná emailová komunikace s množstvím příloh atd., ale to není předmětem stížnosti.

Osobně vidím v celé kauze dvě zásadní roviny, které snad usnadní orientaci i členům komise. První je podivné výběrové řízení na funkci ředitelky KP v Chomutově, které provázelo trestní oznámení. Druhou rovinu vidím ve zvláštním chování na postu ředitelky KP. I zde snad bylo podáno trestní oznámení.

První zmínky o budoucí kauze jsou na Webu Zeměměřiče z května 2007

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2539

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2544

Na článek v časopisu Zeměměřič navazoval rozhovor, který vystihuje podstatu celého problému "podivného výběrového řízení" na post ředitelky KP. Prostor dostaly všechny zúčastněné strany.

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2655

Profesní diskuze proběhla veřejně na chatu.

http://www.zememeric.cz/chat/chomutov.php

Na vedoucí pracovníky v rezortu bylo podáno trestní oznámení.

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2719

V roce 2011 vyšel v Zeměměřiči rozhovor Chomutovská fluktuace, který odstartoval aktivity firem a zaměstnanců KP.

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3951

Utvořili mj. diskuzní web

http://chomutovskeudalosti2011.webnode.cz/

který ale není aktivitou naší redakce a pouze jsme na začátku informovali, že byl spuštěn. Žádné informace jsme z něj následně ani nezveřejňovali.

V Chomutově bylo uspořádáno Veřejné slyšení, kam kromě vedoucích představitelů rezortu a široké odborné i neodborné veřejnosti, byla pozvána i naše redakce.

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3960

Vzhledem k informacím z KP v Chomutově jsme znovu na webu publikovali článek o šikaně a mobbingu, který v Zeměměřiči vyšel již v roce 2008 ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3963

Publikovali jsme i rozhovor s personálním ředitelem rezortu ČÚZK ohledně šikany v rezortu.

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3964

Před Veřejným slyšením nám do redakce začaly chodit svědectví o poměrech na KP v Chomutově, která jsme postupně zveřejňovali na webu.

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3965

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3969

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3970

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3971

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3972

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3975

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3976

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3978

I podepsané odesilatele jsme si ověřovali emailem nebo telefonicky, aby nebyl zveřejněn podsunutý názor.

Veřejné slyšení bylo shrnuto v článku

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3977

Pro zdárné dořešení Chomutovských událostí redakce Zeměměřiče zdarma zveřejnila Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj inzerát na obsazení pozice ředitele/-lky KP v Chomutově.

http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3981

Vytvoření přehledu pro Etickou komisi bylo náročné, ale jeho zveřejněním na Webu Zeměměřiče vlastně vznikne ucelený přehled, který může čtenářům přinést základní orientaci při studiu této kauzy. Chomutovské události měly celorepublikový dopad, neboť po zveřejnění informaci o výběrovém řízení v roce 2007 byly rezortem ČÚZK přepracována pravidla pro personální rezortní výběrová řízení. V roce 2011 mám zase informace od ředitelů některých KP a KÚ, že publikování svědectví zaměstnanců o šikaně na pracovišti bylo i pro ně velmi cenné a se zájmem čekali na způsob vyřešení celé záležitosti ředitelem KÚ pro Ústecký kraj a nechápali jeho liknavost.

Jsem nadále připraven býti nápomocen práci Etické komise Syndikátu novinářů ČR.

V dokonalé úctě

vydavatel časopisu Zeměměřič

V Praze 26. října 2011

Ing. Radek Petr, šéfredaktor Zeměměřiče

vyvěšeno: 01.11.2011
ID článku: 4066


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Různé
[Pošta]