[Home Page]

Exkurze do tunelu Blanka s geodetickým výkladem

Redakce časopisu připravila pro zájemce exkurzi do tunelu Blanka s odborným výkladem vedoucího geodeta stavby Tomáše Kárníka.

Akce se koná v pondělí 5. 12. 2011, sraz účastníků v 8,55 v Infocentru tunelu Blanka na Letné, kde proběhne cca hodinové povídání o problematice rozsáhlé výstavby tunelového komplexu od počátečních průzkumných a projekčních prací, přes vytyčovací práce až k průběžnému i závěrečnému monitoringu.

Po přednášce a diskuzi bude následovat přibližně hodinová procházka tunely, kde uvidíme, jak je tunel dokončován a díky termínu bychom měli vidět i poslední oddíly betonáže ostění tunelu.

Účastníkům doporučujeme sportovnější oděv, pevné boty, holínky prý nejsou nezbytné, ostatní vybavení na pochůzku zajistí Metrostav, a.s. (helma, ochranný oděv).

Účastnický poplatek je 300 Kč včetně DPH, předplatitelé Zeměměřiče mají 50% slevu! Přihlašovat se můžete na zememeric.cz/objednavky. Počet míst je omezen na 20! Neváhejte s přihláškou!


Předpokládaný program:

1. Projekt tunelu Blanka, technické informace.

2. Ražba
- průzkumná štola
- začátek ražeb
- systém prováděných prací
- geodetické práce prováděné při ražbě tunelu
- - příprava základní vytyčovací sítě (stabilizace, polohové a výškové měření)
- - vytyčovací práce (matematické zadání projektu, usazení rámů, vytyčení ochranných deštníků, navigace vrtacího vozu, použité přístroje)
- - směrové a výškové vedení díla (použité přístroje, stabilizace bodového pole, metody měření, prorážka)
- - monitoring (konvergenční měření v tunelu, sledování poklesů na povrchu)
- - zaměření ostění tunelu metodou skenování

3. Definitivní ostění
- vytyčovací síť
- projekt
- geodetické práce při jednotlivých fázích výstavby (úprava ostění, izolace, armovací práce, betonářské práce)

5. Zaměření skutečných stavů, 3D model

redakce

vyvěšeno: 03.11.2011
ID článku: 4068


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Geodézie
Různé Zajímavosti
[Pošta]