[Home Page]

GIS Ostrava 2012

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte prosím pozvání na Symposium GIS Ostrava 2012. Setkání odborníků využívajících geoinformační technologie proběhne v Ostravě již po devatenácté. V letošním roce zastřešuje sympozium dvě konference, ke kterým najdete cirkulář se seznamem přihlášených referátů na odkazu dole.

Konference "GIS Ostrava 2012 - Surface Models for Geosciences" umožní setkání odborníků, kteří využívají pro svůj aplikovaný nebo základní výzkum a vývoj aplikací digitální modely povrchu. Do programového výboru přijala pozvání celá řada zahraničních i domácích odborníků. Do programu bylo přihlášeno více než 80 referátů, z nich pak bylo 57 vybráno k recenznímu řízení.

Konference "GIS Ostrava 2012 - Současné výzvy geoinformatiky" nabízí odborné setkání specialistů, praktiků i příznivců geoinformatiky z veřejné správy, firem, vysokých škol a výzkumných institucí z Česka a Slovenska a příležitost diskutovat aktuální témata ve výzkumu, v aplikační sféře, ve vzdělávání i v koncepcích a strategiích dalšího rozvoje geoinformatiky.

Pro program symposia je připraveno celkem devět doprovodných seminářů a jedna exkurze.

Další informace o sympoziu najdete na http://gis.vsb.cz/gisostrava/.

S pozdravem za Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Jan Růžička

vyvěšeno: 03.11.2011
ID článku: 4070
další informace: gis.vsb.cz/gisostrava/


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Geodézie
Kartografie GIS
GPS DPZ
[Pošta]