[Home Page]

Novela zákona č. 265/1992 Sb.

Senát Parlamentu ČR schválil dne 26. října 2011 vládní návrh novely zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. Novela nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Dochází ke změně například i správních poplatků:
Částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“, a částka „Kč 5 000“ se nahrazuje částkou „Kč 10 000“...

redakce

vyvěšeno: 07.11.2011
ID článku: 4072
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:12469


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]