[Home Page]

Družicové metody v geodézii a katastru

Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádá konferenci s mezinárodní účastí "Družicové metody v geodézii a katastru", ve čtvrtek 2. 2. 2012 od 9.30 hod. do 15.30 hod., v posluchárně D182, Veveří 95, Brno.

Odborný garant:

prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.

vyvěšeno: 14.11.2011
ID článku: 4075
další informace: www.fce.vutbr.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie GPS
Školství
[Pošta]