[Home Page]

Schválena prováděcí vyhláška o RÚIAN k zákonu o základních registrech

Dne 24. listopadu 2011 byla schválena prováděcí vyhláška k zákonu o základních registrech - vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2012.

Tato vyhláška stanoví
a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,
b) způsob zápisu adresy,
c) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady,
d) způsob, jakým obce poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „úřad“) lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,
e) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,
f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace, tak aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,
g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek...

redakce

vyvěšeno: 28.11.2011
ID článku: 4084
další informace: www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-VYHLASKA_RUIAN_AKTUALITY


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
[Pošta]