[Home Page]

Důležitá novela zákona č. 265/1992 Sb., provedena zákonem č. 349/2011 Sb.

Dne 29.11.2011 byla rozeslána Částka 122 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné i zákon č. 349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Celou Částku č. 122 Sbírky zákonů si lze stáhnou z internetových stránek Ministerstva vnitra z URL:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Nová právní úprava nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

Původní vládní návrh (a tudíž i podrobné odůvodnění jednotlivých konkrétních změn) lze prostřednictvím Internetu nalézt např. na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve sněmovním tisku č. 318/0 na URL:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=318&CT1=0

Pro někoho může být užitečné i tzv. diferenční znění obou novelizovaných předpisů, které pro rychlou orientační informaci (a samozřejmě bez záruky!) uvádím níže v PDF.

Hezký den přeje Lumír Nedvídek

redakce

vyvěšeno: 01.12.2011
ID článku: 4088
další informace:aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=318&CT1=0
www.zememeric.cz/pdf/Novela_zakona_c_265-1992_Sb.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]