[Home Page]

Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného

Máme zamluvený termín na Uhelné safari na povrchovém lomu ČSA + speciální geodetický doprovod + návštěva monitoringu bočních svahů lomu ČSA na středu 18.4. 2012.
Odpoledne je zajištěna návštěva na hlubinném dole Centrum opět s geodetickým doprovodem.
Limit účastníků je 15 (limituje návštěva šachty). Narozdíl od fárání na lomu ČSA, kde lze fotit, při fárání do dolu Centrum fotit NELZE.
Uhelné safari je blíže popsáno na:
http://www.czechcoal.cz/cs/novinky/safari/index.html

Předpokládaný geodetický program:
1. Uhelné Safari na lomu ČSA, Litvínovská uhelná, a.s.
- Seznámení s těžebním prostorem, strojním zařízením a s postupem těžby včetně následných rekultivací
- Seznámení s důlně-měřickými činnostmi pro zajištění těžby
- - Základní důlní bodové pole
- - Druhy geodetických metod
- - Provozní důlně-měřická činnost na lomech
- - Tvorba mapových podkladů
- - Fotogrammetrie
- - Výpočet kubatur, 3D model
- Seznámení s důlně-měřickými činnostmi pro zajištění plánu rekultivací
- - Vytyčovací síť
- - Kontrola přesunu hmot
- - Tvorba geometrických plánů
- Návštěva velkostroje zajišťující těžbu skrývky a uhlí
- Informace s prováděnými druhy monitoringů
- Prohlídka automatické monitorovací stanice
- Projekt ATS
- - Vybavení buňky ATS
- - Přenos dat
- - Ukázka měření
- - Zpracování dat
- - Systém varovných stavů
- - Odborně – technický dozor
- Ukázka ukončené rekultivace
Gestor akce: Ing. Jan Blín, Ph.D., vedoucí OMG, Coal Services .a.s., HDM, Komise č. 3. SDMG

2. Důl Centrum
- Stručná historie hlubinného dolu, úložní podmínky, dobývací metody
- Seznámení s důlně-měřickými činnostmi v podmínkách hlubinného dolu
- - Bodové pole, druhy stabilizace
- - Druhy měřických metod
- - Důlně měřická činnost při vedení důlních děl
- - Vlivy poddolování
- - Tvorba mapových podkladů
Gestor akce: Ing. Petr Stanislav, zástupce vedoucího OMG, Coal Services .a.s., HDM dolu Centrum, Komise č. 3. SDMG

Akce je další v řadě geodetických exkurzí, které pořádá časopis Zeměměřič pro své čtenáře. Zatím jsme navštívili ražbu tunelu Mrázovka v Praze, sekundární ostění tunelu Blanka a v březnu 2012 ražbu TBM pražského metra pod Veleslavínem.

Geodetická pracoviště významných firem našeho oboru umožňují čtenářům oborového časopisu návštěvu svých pracovišť na zajímavých stavbách. Akce jsou jedinečné, neboť probíhají za plného provozu a většinou nejdou znovu opakovat. V případě zájmu sledujte webové stránky Webu Zeměměřiče a časopis Zeměměřič. Počet účastníků většinou bývá omezen na 15 až 20 odborníků a rozhoduje pořadí přihlášení a uhrazení drobného vložného.


Organizátor, redakce časopisu Zeměměřič, nezajišťuje dopravu na místo srazu nedaleko Litvínova. Vložné 300 Kč, předplatitelé časopisu při předložení posledního čísla Zeměměřiče mají 100 Kč slevu.
Akce je pořádána pod patronátem Ing. Jana Blína, Ph.D., vedoucího odboru měřictví a geoinformatiky, Coal Services a.s.Sledujte Web Zeměměřiče a časopis Zeměměřič pro další informace a zveřejnění přihlašovacího formuláře.

prihlašte se na akci=
Zveřejněno 18. 12. 2011 a doplněno 9. 3. 2012.

redakce

vyvěšeno: 16.12.2011
poslední aktualizace: 11.04.2012
ID článku: 4095
další informace: www.czechcoal.cz/cs/novinky/safari/index.html


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Geodézie
Různé Z domova
[Pošta]