[Home Page]

Je zájem o kvalitu? aneb zrušení výběrového řízení

Bylo zrušeno výběrového řízení na dodávku „ Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje, s dílčími částmi:
část A) „ Vytvoření a dodávka účelové katastrální mapy Královéhradeckého kraje a
část B) „ Dodávka a implementace nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, z důvodu diskriminačního ustanovení v zadávací dokumentaci.

Zadavatel, podle sdělení Ing. Jany Štěrbové, projektové manažerky, Centrum EP, rozhodl o zrušení veřejné zakázky Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje vzhledem k diskriminačnímu požadavku v zadávací dokumentaci, kterým byl požadavek na prokázání kvalifikace v podobě norem ISO – článek 8.1.4 Zadávací dokumentace.

Z rozhodnutí o zrušení výběrového řízení zadavatele státní správy, který požadoval ISO řízení jakosti, což bylo hodnoceno jako diskriminační požadavek, logicky vyplývá, že kvalita není důležitá.

Jarka Kraftová

vyvěšeno: 16.12.2011
ID článku: 4096
další informace:www.cep-rra.cz
www.cep-rra.cz/files/Doc/verejne_zakazky/doplnujici_informace13_digitalni-mapa.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Různé
[Pošta]