[Home Page]

Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

Na stránkách ČÚZK http://www.cuzk.cz/stat byly 12. ledna 2011 umístěny statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN. Přidané údaje jsou za rok 2011.

Jedná se o počty předmětů řízení zapisovaných vkladem (V) a záznamem (Z) a počty právních vztahů zapisovaných poznámkou (P). Četnost publikování je čtvrtletní. Statistiky jsou členěny podle katastrálních pracovišť a podle krajů, v hl.m. Prahy je členění po katastrálních územích. K jednotlivým typům řízení (V,Z,P) jsou uváděny údaje o počtu řízení, počtu parcel (pozemkových a stavebních), počet budov a jednotek (byty, ostatní), a četnost nejčastěji zapisovaných práv v jednotlivých procedurách.

Statistiky jsou ve formě tabulek (xls), některé vybrané údaje jsou vyjádřeny graficky (pdf).

redakce

vyvěšeno: 13.01.2012
ID článku: 4102
další informace:www.cuzk.cz/stat
www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:12515


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Různé Zajímavosti
[Pošta]