[Home Page]

Zástupce CAGI v TNK 122

Na základě iniciativy zakládajícího člena CAGI a dlouholetého ředitele VÚGTK pana Ing. Václava SLabocha, CSc., a výzvy paní doktorky E. Sovjakové jmenovalo po interním výběru z členů naší asociace předsednictvo CAGI na svém zasedání 24.1.2012 historicky prvního zástupce CAGI do technické normalizační komise č. 122 zřízené při Českém normalizačním institutu pro obor Geografická informace a geomatika. Stal se jím pan Ing. Karel Janečka, PhD., pracující t.č. v proslulém týmu geomatiků KMA ZČU Plzeň pod vedením doc. V. Čady.

Ing. Janečka svým vzděláním, dlouhodobým odborným zaměřením, erudicí, věkem, motivací a výsledky v projektech dává záruku profesionálního a vstřícného výkonu. Věříme, že bude ve jménu CAGI platným členem TNK 122 a že mu tato pozice poslouží v osobním rozvoji, že přispěje oboustrannému přenosu informací ku prospěchu jak technické normalizační komise 122, tak českých geoinformatiků. Zveme další zájemce o normalizaci a standardizaci, aby pana Janečku v CAGI podpořili, navázali na činnost a výstupy odborné komise OK1 CAGI vedené svého času doc. P. Rapantem, aby společně zpřístupňovali, vysvětlovali a zprostředkovávali normalizační impulsy, standardizační informace a novinky významné pro náš obor. Český normalizační institut vítá a sám incioval možnost vnést do TNK 122 pohled praktiků a zainteresovaných profesionálů, které CAGI sdržuje.

Přejeme našemu novému zástupci v TNK 122 K. Janečkovi mnoho zdaru a těšíme se na první viditelné výstupy!

CAGI

vyvěšeno: 01.02.2012
ID článku: 4107
další informace: www.cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
GIS
Různé Školství
Zajímavosti ČSGK
[Pošta]