[Home Page]

Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF

<p> <strong>Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a&nbsp;katastru nemovitostí v&nbsp;podmínkách České republiky pro období 2012–16 &#8722; realistický popis současného stavu a&nbsp;výhledů orgánů státní správy, soukromé sféry a&nbsp;vzdělávacích institucí <br /><br /></strong> Zpracovaná Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 bude sloužit především pro potřeby VÚGTK, v.v.i., jako jeden z hlavních podkladů, při jeho rozhodování o zaměření jím prováděného výzkumu v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí v období 2012-2016. Informace v ní obsažené bude ve své činnosti využívat i ČÚZK. Je důležité si uvědomit, že materiál zahrnuje období 2012-2016, ve kterém proběhne celá řada zásadních změn, zejména v katastru nemovitostí, které přináší nový občanský zákoník a připravované právní předpisy,jako je nový katastrální zákon. Materiál je dostupný stejně jako jiné výsledky výzkumu a vývoje obdobného charakteru na webových stránkách VÚGTK. <br /><br /><strong> Znění v PDF naleznete na stránce ODIS VÚGTK.</strong></p><p>- www.vugtk.cz/odis/koncepce.html </p><p>- www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html <br /></p>

redakce

vyvěšeno: 01.02.2012
poslední aktualizace: 03.02.2012
ID článku: 4109
další informace:www.zememeric.cz/koncepce
www.vugtk.cz/odis/koncepce.html
www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
Koncepce oborů zeměměřictví<br>a katastru nemovitostí<i>-příspěvky</i>
Resort ČÚZK Katastr nemovitostí
Geodézie GIS
[Pošta]