[Home Page]

Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

Kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru (autor doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.) se dočkala na přelomu roků 2011-12 svého 2. vydání.

Obsahuje celkem:
- 163 stran (v 1. vydání 75),
- 153 reprodukcí (v 1. vydání 75),
- 512 záznamů ve jmenném rejstříku (v 1. vydání 482),
- 340 záznamů ve věcném rejstříku (v 1. vydání 292),
- 538 chronologicky řazených hesel (v 1. vydání 452)
v několika kapitolách:
Nejstarší doby a starověk 30 hesel (v 1. vydání 29),
Středověk 31 (v 1. vydání 29),
Novověk 241 (v 1. vydání 234) a
20. století 236 (v 1. vydání 160).

Kniha pokrývá
- 25 tisíc let zeměměřického oboru (v 1. vydání o 12 méně). Oproti 1. vydání jsou hesla zhuštěna, opravena a doplněna až do roku 2012.

Základem práce jsou průběžně chronologicky řazená hesla. Věcný předmět hesla je rovněž zvýrazněn, související jména osob, resp. firem, jsou psána kurzívou. V případech potřebné návaznosti je text doplněn odkazem na letopočet jiného hesla.

Kniha dává tušit obrovskou píli autora Pavla Hánka, nelehkost zpracování a v neposlední řadě i obsáhlost publikace.
Knihu objednáte na www.zememeric.cz/objednavky

redakce

vyvěšeno: 02.02.2012
ID článku: 4114
další informace: www.zememeric.cz/objednavky


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
GIS GPS
[Pošta]